อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

"ใบสั่ง"ยังอายัดต่อทะเบียนรถไม่ได้ห้ามตำรวจ"มั่ว"

ห้ามตำรวจทำผิดกฎหมายถือวิสาสะปั๊มตรา”อายัดต่อทะเบียน”เหตุยังเชื่อมข้อมูลกับขนส่งฯไม่ได้ พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.33 น.

รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แจ้งว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้ชะลอการบังคับใช้กฎหมายอายัดการชำระภาษีรถที่ไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นการชั่วคราวก่อน  ตามที่กฎหมายพรบ.จราจรทางบกมาตรา141/1ระบุว่าในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามกฎหมายว่ารถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก  มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจต่อไปนี้  ให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือเตือนให้ประชาชนมาชำระค่าประบภายใน15วัน  หลังจากที่มีการออกหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่  แจ้งจำนวนค่าปรับแก่ผู้ที่มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น  เพื่อให้ไปชำระค่าปรับภายใน30วัน  นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งให้นายทะเบียนรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นๆ  โดยออกหลักฐานชำระแทนการออกเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีเป็นการชั่วคราวไปก่อน  ซึ่งในขณะนี้โดยเหตุที่ครม.จำเป็นจะต้องมีการชะลอการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากระบบของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ยังไม่เชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพราะขณะนี้กรมขนส่งฯอยู่ระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลใหม่เพื่อที่จะเชื่อมข้อมูลกับสตช.และตรวจสอบการค้างจ่ายค่าปรับตามพ.ร.บ.จราจรทางบก

ทั้งนี้ทางบช.น.จึงได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติกับเจ้าหนาที่ตำรวจราจรทุกพื้นที่เพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งของครม.  โดยห้ามปั้มตราอายัดทะเบียนลงในใบสั่งที่ค้างชำระโดยเด็ดขาด  เนื่องจากระบบยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและบังคับใช้กฎหมายได้  ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ประทับตราอายัดทะเบียนจะถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมณูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 123  ไม่มีอำนาจแต่แอบอ้างว่ามีอำนาจ  เพราะฉะนั้นการประทับตราอายัดทะเบียนลงใบสั่งเพื่อให้คนกลัวและมาชำระค่าปรับถือเป็นการกระทำผิด  ตนจึงกำชับให้แต่สน.และโรงพักไปตรวจสอบการทำงานให้ดี

อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายจะต้องดำเนินการตามพื้นฐานที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น  โดยเมื่อเชื่อมต่อระบบและทำฐานข้อมูลของ2หน่วยงานแล้วเสร็จ จะต้องแจ้งไปยังรัฐบาลเพื่อให้ประกาศใช้กฎหมายที่มีการออกไปแล้วอีกครั้ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.41K