อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

ปลายปีนี้เปิดใช้ถนนตัดใหม่ศรีนครินทร์ร่มเกล้า

กทม.เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เตรียมเปิดใช้งานบางส่วนปลายปี 60 จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วง 1-7 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตลาดกระบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้รองผู้ว่าฯกทม.ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างพร้อมทั้งแนะนำปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ถนนตัดใหม่สายดังกล่าวเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2558 ตามสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2560 โครงการดังกล่าวมีความยาวรวมทั้งสิ้น 11.75 กม. ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดการทำงานเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว จึงได้แบ่งการทำงานออกเป็นช่วงๆ โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ช่วง ช่วงที่ 1 การก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 8 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลอง ผลงานที่ทำได้ 73.89% คาดว่าจะเปิดใช้ได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 ช่วงที่ 2 การก่อสร้างทางลอดทางจราจร 4 ช่องจราจร พร้อมทั้งขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร ซึ่งในช่วงที่ 2 นี้ จะดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 ช่องจราจรในฝั่งขาออก ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในฝั่งขาเข้าอีก 2 ช่องจราจร ให้เสร็จในเดือนก.พ.61 ซึ่งทางเรียบทั้ง 2 ฝั่ง จะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในเดือนก.พ.61 ส่วนทางลอดจะสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนธ.ค.61 ส่วนการขยายถนนกรุงเทพกรีฑาเป็น 6 ช่องจราจร คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 61 ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 50.81%

สำหรับช่วงที่ 3ก่อสร้าง ตั้งแต่ถนนคลองลำสาลีถึงคลองวังใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 3 แห่ง และสะพานลอยคนข้าม 3 แห่ง ซึ่งโครงการในช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 100% ช่วงที่ 4 ตั้งแต่คลองวังใหม่จนถึงถนนทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานรถข้าม 2 แห่ง สะพานคนข้าม 2 แห่ง และมีการก่อสร้างทางต่อเชื่อม (แลมป์) ทั้งหมดอยู่ 2 จุด ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 59.70% ช่วงที่ 5 ตั้งแต่ทางแยกยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร จะสามารถก่อสร้างเสร็จในเดือนก.ค.61 แต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ 5 ที่มีการก่อสร้างทางต่อเชื่อมอยู่ ซึ่งจะไปเชื่อมต่อในช่วงที่ 6 โดยช่วงที่ 6 จะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ดังนั้นในช่วงที่ 5 การก่อสร้างทางต่อเชื่อมจะต้องแล้วเสร็จ เพื่อจะได้รองรับกับช่วงที่ 6 ซึ่งการก่อสร้างทางเชื่อมต่อ จะมีทั้งหมดอยู่ 2 จุด ในขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 20.20%

ช่วงที่ 6 เป็นการก่อสร้างจากทางหลวงหมายเลข 9 ถึงถนนร่มเกล้า เป็นถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 ช่องจราจร สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง จะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค.60 ผลงานที่ทำได้ 86.46% และช่วงที่ 7 ตั้งแต่ถนนร่มเกล้าถึงถนนเจ้าคุณทหาร เป็นการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ขนาด 8 ช่องจราจร สามารถลงได้ 6 ทิศทาง ตามแนวถนนเจ้าคุณทหารและถนนร่มเกล้า จะก่อสร้างเสร็จเดือนต.ค.60 ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 84.28% อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า โดยรวมแล้วขณะนี้คืบหน้าประมาณ 85% คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวได้ภายในวันที่ 5 ธ.ค.60 หลังจากนั้นจะมีการทยอยเปิดประมาณกลางปี 61 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 90% ส่วนการก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ 100%นั้น อยู่ในช่วงที่ 5 ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.61 ซึ่งโครงการโดยรวมแล้วจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.61

นายจักกพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จประมาณกลางปี 60 แต่เนื่องจากมีปัญหาในความล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการเวนคืนที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขแบบรายละเอียดและเนื้องานบางส่วน ตลอดจนการก่อสร้างต้องเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานอื่น โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นโครงการที่เชื่อมระหว่างถนนรามคำแหง 24 ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการจราจรตามแนวตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่ระบบการจราจรในประเทศไทยจะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางคมนาคมขนส่งอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร เพิ่มเส้นทางในการเดินทาง รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางจากตะวันตกของกรุงเทพมหานครไปตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยจะเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อเปิดใช้งานในเดือนธ.ค.60 คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ประมาณ 80% หลังจากนั้นจะทยอยเปิดใช้งานให้ครบ 100% ภายในเดือนธ.ค.61
ปรับแผนงานให้เสร็จเร็วขึ้น เน้นความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้รับจ้างให้มีการปรับแผนงานบางส่วน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วขึ้นตามแผนงานที่วางไว้ โดยจะต้องแล้วเสร็จ 80% เพื่อให้เปิดใช้งานได้ในวันที่ 5 ธ.ค.60 ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยในส่วนที่เหลือเมื่อแล้วเสร็จจะทยอยเปิดใช้งานต่อไป ทั้งนี้การเปิดใช้งานผู้รับจ้างจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางศรีนครินทร์-ร่มเกล้า และสิ่งสำคัญโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้านี้ ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่กรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่ให้ทำงาน ภายใต้ข้อกำหนด 5 ข้อ ได้แก่ 1.การก่อสร้างต้องมีความปลอดภัยทั้งประชาชนและคนงาน 2.การก่อสร้างต้องมีการจัดระบบการจราจรให้เป็นไปตามแผนที่เสนอกับกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจนครบาล 3.การก่อสร้างต้องไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร 4.การก่อสร้างต้องไม่กีดขวางการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย และ 5. จะต้องดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบและปรับปรุงทางเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 45