อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

สั่งสำรวจยกเลิกทางจักรยานร้าง

สั่งสำรวจยกเลิกทางจักรยานร้าง พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 11.54 น.

นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวว่าการจัดทำเส้นทางจักรยานเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเป็นโครงการที่กทม.พยายามดำเนินการในจุดต่างๆเพื่อให้ประชาชนผู้ต้องการใช้จักรยานในการสัญจรมีเส้นทางปั่นที่ปลอดภัยโดยที่ผ่านมากทม.พยายามจัดทำเส้นทางจักรยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งในรูปแบบเส้นจักรยานโดยเฉพาะและเส้นทางจักรยานรูปแบบแชร์เลนกับรถอื่นๆบนท้องถนนโดยปัจจุบันกทม.มีเส้นทางจักรยานทั้งสิ้นรวม54เส้นทางระยะทางรวม 364.54กิโลเมตรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบางจุดเกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางจักรยานในรูปแบบช่องทางเฉพาะที่จะต้องใช้ผิวจราจรอย่างน้อย1.20เมตรเพื่อเป็นช่องทางทำให้ผิวการจราจรสำหรับรถประเภทอื่นๆลดน้อยลงส่งผลต่อปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกทั้งเส้นทางจักรยานบางจุดประชาชนในพื้นที่ที่มีทางจักรยานตัดผ่านนั้นมีความเห็นว่าเป็นจุดกีดขวางกระทบต่อการค้าขาย  และการสัญจรขณะนี้ ผู้บริหารกทม.ได้สั่งการให้สจส.เร่งศึกษาข้อมูลของเส้นทางจักรยานโดยหากเส้นทางใดที่กทม.จัดทำเป็นทางจักรยานแล้วไม่เหมาะสมกระทบต่อการสัญจรอื่นๆและไม่มีผู้ใช้งานกทม.จะมาทำการพิจารณาอย่างแน่ชัดอีกครั้งว่าจะสามารถยกเลิกเส้นทางจักรยานดังกล่าวได้หรือไม่เพื่อไม่ให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงในแต่ละปีโดยไม่เกิดประโยชน์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 181