อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

เปิดกติกาประมูลรถไฟฟ้าสายใหม่ สีม่วงใต้(เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

สัปดาห์นี้ พาไปอัพเดทรถไฟฟ้าสายใหม่ เส้นสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีม่วง(เตาปูน-บางใหญ่) ที่จะมาเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มกระบวนการประกวดราคา (ประมูล) แล้ว อดใจรออีก 6 ปี ได้ใช้บริการ อังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

สัปดาห์นี้ พาไปอัพเดทรถไฟฟ้าสายใหม่ เส้นสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เตาปูน-บางใหญ่) ที่จะมาเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มกระบวนการประกวดราคา (ประมูล) แล้ว อดใจรออีก ปี ได้ใช้บริการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) ฉบับแรก ขึ้นประกาศรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ รฟม. www.mrta.co.th ให้ผู้สนใจแนะนำ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ projectprocurement@mrta.co.th ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 64 เบื้องต้นจะจำหน่ายเอกสารประกวดราคา วันที่ 5 ก.ค.-7 ต.ค.64 และกำหนดยื่นข้อเสนอในเดือน ต.ค.64รายละเอียดประกวดราคาประกอบด้วยงานโครงการยกระดับ งานโครงการใต้ดิน งานศูนย์ซ่อมบำรุง อาคารจอดรถ และงานระบบราง มีทั้งหมด 6 สัญญา ระยะทางประมาณ 23.6 กิโลเมตร (กม.) รวม 17 สถานี แบ่งเป็น 10 สถานีใต้ดิน ระยะทาง 13.6 กม. และ 7 สถานียกระดับ ระยะทาง 10 กม. วงเงินรวม 8.23 หมื่นล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างงานโยธา 7.73 หมื่นล้านบาท, ค่าก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ 1.33 พันล้านบาท และวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) 3.58 พันล้านบาท

6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ วงเงิน 1.85 หมื่นล้านบาท เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 4.9 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า วงเงิน 1.51 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 2.3 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธยอดฟ้า วงเงิน 1.44 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 3.1 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานีสัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง วงเงิน 1.43 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 4 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง และสถานียกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) วงเงิน 1.27 หมื่นล้านบาท ระยะทาง 9.3 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร

และ สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ วงเงิน 3.42 พันล้านบาท เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ตลอดเส้นทางโครงการ และภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard)

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนั้น ในเงื่อนไขการประมูลระบุว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอ 3 ซอง ประกอบด้วย ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ, ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา โดย รฟม. จะพิจารณาซองที่ 1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอก่อน หากไม่ผ่านจะไม่เปิดซองที่ 2 แต่หากผ่านจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 และ 3 ต่อไปในส่วนของซองที่ 2 และ 3 มีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น ด้านเทคนิค 30 คะแนน และด้านราคา 70 คะแนน โดยในส่วนของซองที่ 2 ด้านเทคนิค จะพิจารณารายละเอียด 5 หัวข้อ ซึ่งแต่ละหัวข้อ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% ของคะแนนเต็มในแต่ละข้อ และเมื่อรวมคะแนนทั้ง 5 หัวข้อ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85% ของคะแนนเต็มซองที่ 2 หากไม่เป็นไปตามนี้จะถูกตัดสิทธิ ส่วนการประเมินซองที่ 3 ด้านราคา ผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดจะได้รับคะแนนเต็ม 70 คะแนน โดย รฟม. จะนำคะแนนซองที่ 2 และ 3 มารวมกัน ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด จะเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุด

สาเหตุที่ใช้เกณฑ์ด้านเทคนิค และราคา ในสัดส่วน 30:70 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการก่อสร้าง อีกทั้งแนวเส้นทางยังผ่านพื้นที่ชุมชนสำคัญๆ ในกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่อ่อนไหว รวมถึงพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ และลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ต้องคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีสมรรถนะสูงมาก่อสร้าง เพื่อให้โครงการดำเนินการเสร็จตามแผนงาน ปลอดภัยสูงสุด ลดผลกระทบด้านการจราจร และสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างที่อาจกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด

รฟม.วางแผนว่าจะได้บริษัทผู้ชนะประมูลภายในปี 64 และเริ่มก่อสร้างต้นปี 65 เพื่อเปิดบริการภายในปี 70โครงการมีจุดเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือสายสีม่วง (บางใหญ่-เตาปูน) ที่สถานีเตาปูน เป็นทางยกระดับตามแนวถนน ง.8 ข้ามคลองบางซื่อ เปลี่ยนเป็นโครงสร้างใต้ดินลอดใต้กรมสรรพาวุธทหารบก เลี้ยวขวาเข้าถนนทหาร ผ่ายแยกเกียกกาย สู่ถนนสามเสน ผ่านอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โรงเรียนราชินีบน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศ ผ่านแยกผ่านฟ้าลีลาศ เข้าถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดาฯ สู่ถนนจักรเพชร ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าถนนประชาธิปก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ลอดใต้แยกมไหสวรรย์ และเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับวิ่งไปตามกลางถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกประชาอุทิศ สะพานภูมิพล 1 ผ่านสามแยกพระประแดง และสิ้นสุดที่ครุใน จ.สมุทรปราการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ จะเชื่อมกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร รวมถึงสมุทรปราการเข้าด้วยกัน เพิ่มทางเลือกการเดินทางจากชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายใน 1 ชม.

 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 116