อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

มจพ. ส่งมอบนวัตกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ สู้โควิด-19 ระลอกใหม่

มจพ. สร้างนวัตกรรมส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสู้วิกฤตโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายอย่างต้องเปลี่ยนไป พร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต่อการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และมุ่งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดครั้งนี้


 
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า “ขณะนี้ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมมากกว่าร้อยล้านคน โดยในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ใหม่ๆ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำนวัตกรรมสำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ คือนวัตกรรม“เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ” ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบให้กับวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยมี พระมหาบุญยอดโดยมี พระมหาบุญยอด สุเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เป็นผู้รับมอบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นจุดแจกจ่ายข้าวสารให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมารับข้าวสารฟรีได้ตามสิทธิ์ที่ทางวัดกำหนด จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่ำ ทำให้มีผลกระทบไปถึงสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือตกงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย จึงส่งมอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติให้กับวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเมื่อปีที่ผ่านมา มจพ. ได้มอบเครื่องนี้ให้กับชุมชนวัดเสมียนนารีเช่นกัน

 

นวัตกรรม “หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัสโควิด-19” คิดค้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แบบไร้สาย การฉีดพ่นลดความเสี่ยงให้กับผู้ทำการฉีดพ่น จากการบังคับขับหุ่นยนต์ผ่านกล้อง ผ่านระบบสัญญาณวิทยุ และมีจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของหุ่นยนต์ สามารถใช้ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการสัมผัส เช่น โรงพยาบาลสนาม อาคารสำนักงาน และพื้นที่ชุมชน โดยหุ่นยนต์นี้ ได้นำมาใช้ฉีดพ่นในห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร และสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติในการสร้างไอพ่นละอองฝอยละเอียดเฉลี่ย 50 ไมครอน เป็นระบบยูแอลวีด้วยปั๊มแรงดันสูง และระบบหัวพ่นทำงานร่วมกับพัดลมแรงดันสูง สามารถพยุงตัวในอากาศได้นาน นำพาละอองฝอยของน้ำยาให้เคลื่อนที่ไปไกล 5-7 เมตร ส่งผลให้ละอองฝอยครอบคลุมไปทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องถึง 3 ชั่วโมง ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่ 37,680 ตารางเมตรต่อ 50 นาที หุ่นยนต์จะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน มีความปลอดภัยสูง และลดความเมื่อยล้าของผู้ฉีดพ่น การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์สามารถเว้นระยะห่างของการฉีดพ่นได้เป็นอย่างดี นวัตกรรม “หุ่นยนต์ฉายรังสียูวีซี ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19” เป็นผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทแมกซ์แวลู เทคโนโลยี จำกัด และ สวทช. อีกหนึ่งนวัตกรรมช่วยให้คนที่ปฎิบัติงานลดความเสี่ยงจากการสัมผัสในการจับต้องชิ้นงานหรือสิ่งของตามชั้นต่างๆ เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบนำไปใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างจากระบบการฆ่าเชื้อด้วยหลอดรังสียูวีซี ซึ่งในการฆ่าเชื้อจะใช้ปริมาณความเข้มข้นของรังสี เพื่อลดเวลาในการทำงานของการฉายรังสีและยังมีความสามารถในการปรับความสูงให้เข้ากับห้องทรงสูงด้วยการยืดตัวขึ้นสูง เคลื่อนที่ด้วยการบังคับแบบไร้สายใช้งานได้สะดวกทั่วถึงในสถานที่เป้าหมาย เช่น โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น มจพ. ตั้งใจที่จะนำผลงานการวิจัยให้ไปใช้งานจริงเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 คณะผู้วิจัยนำหุ่นยนต์ฉายรังสียูวีซี ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ประมาณ 700 เตียง ปรับให้ห้องเรียนเป็นห้องพักดูแลผู้ติดเชื้อ โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และรองนายก อบจ. ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา, ดร. เฉลิมพล นิยมสินธ์ เลขานุการนายก อบจ.นนทบุรี ร่วมรับมอบ ทั้งนี้ภายในเดือนหน้า มจพ. เตรียมส่งมอบหุ่นยนต์ทั้งสองชนิด นำไปใช้เพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลศิริราช ศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันบำราศนราดูร และหน่วยงานอื่นที่ได้ติดต่อเข้ามานวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยผลิตและประกอบตู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จากคลัสเตอร์ใหม่ๆ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้กับหลายหน่วยงาน ได้แก่ มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ระยอง มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลสนามวชิรพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง มอบให้กับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จำนวน 2 เครื่อง มอบให้กับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย จำนวน 2 เครื่อง จากการแพร่ระบาดที่ผ่านมา มจพ. ได้มอบตู้อบฆ่าเชื้อให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศไปแล้วมากกว่า 300 เครื่อง

ท้ายสุดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยนำเอาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมและเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และสร้างนวัตกรรมทำให้การรักษาโควิด-19 มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง มจพ. กำลังพัฒนา “หุ่นยนต์จัดยาต้นแบบสำหรับสถานพยาบาล กฟผ.” โดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบช่วยลดการสัมผัสให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีกล่าว


 
มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1604
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13