อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

ดีเอส 371

โรดอลโฟ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ต้องทำให้ฝ่ายไทยรู้ว่า มะนิลาสามารถระงับสิทธิประโยชน์ ด้านภาษีศุลกากร กับสินค้านำเข้าจากประเทศไทย “ได้ทุกเวลา” เพื่อตอบโต้ที่ไทยยังคงเพิกเฉย ต่อคำตัดสินขององค์การการค้าโลก แต่ฟิลิปปินส์จะปฏิบัติตาม กฎและขั้นตอนขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น.

ความคืบหน้ากรณีพิพาททางการค้า ไทย-ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับภาษีบุหรี่ ที่ยืดเยื้อมานานเกือบ 13 ปี ล่าสุดสื่อทางโน้นรายงานว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม หรือ ดีทีไอ (Department of Trade and Industry : DTI) ของฟิลิปปินส์ เตรียมระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร สินค้านำเข้าจากไทย ตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะยังคงติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่ไทยไม่ยอมปฏิบัติตาม คำตัดสินขององค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับข้อพิพาทคดีภาษีบุหรี่  
 
นายเซเฟอริโน โรดอลโฟ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์เตรียมระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าจากไทย ซึ่งจะทำให้ผู้นำเข้าสินค้าไทยบางประเภท ต้องเสียภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น โดยฟิลิปปินส์จะเริ่มดำเนินการดังกล่าว เมื่อกำหนดการขยายเวลา การเจรจาระงับข้อพิพาท คดี ดีเอส 371 ( DS 371) ผ่านกระบวนการขององค์การการค้าโลกสิ้นสุดลง 
 
ขณะนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในระหว่างการติดตาม ความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหา ที่ไทยยังคงไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของดับเบิลยูทีโอ ในกรณีพิพาทคดีภาษีบุหรี่นำเข้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวกำลังดำเนินการอยู่ ในนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้อำนวยการหารือของดับเบิลยูทีโอเป็นผู้ควบคุมดูแล  โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาทางออกอย่างครอบคลุม ให้กับปัญหาพิพาทนี้
 
โรดอลโฟ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ต้องทำให้ฝ่ายไทยรู้ว่า มะนิลาสามารถระงับสิทธิประโยชน์ ด้านภาษีศุลกากร กับสินค้านำเข้าจากประเทศไทย “ได้ทุกเวลา” เพื่อตอบโต้ที่ไทยยังคงเพิกเฉย ต่อคำตัดสินขององค์การการค้าโลก แต่ฟิลิปปินส์จะปฏิบัติตาม กฎและขั้นตอนขององค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด
 
เดือน ธ.ค. 2563 ฟิลิปปินส์และไทยตกลงที่จะเจรจา ภายใต้การนำของผู้อำนวยการหารือ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการหารือ รายงานผลการเจรจาต่อองค์กรระงับข้อพิพาท ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 แต่ผู้อำนวยการหารือสามารถแนะนำ ให้ดำเนินการเจรจาต่อไปโดยปราศจากอคติได้ ไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 2564 เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้เป็นอย่างอื่น
 
โรดอลโฟ กล่าวอีกว่า องค์การการค้าโลกกำลังประเมิน จะสามารถขยายกำหนดเวลา เพื่อให้โอกาสไทยในการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การการค้าโลก เพื่อยุติข้อพิพาทได้หรือไม่ โดยไทยต้องคืนภาษีให้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจากไทยได้เก็บภาษีบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์เกินไปถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 18,660 ล้านบาท) ในปี 2550
 
ระหว่างที่การเจรจายังดำเนินอยู่ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรฟิลิปปินส์ (Tariff Commission) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับกลุ่มสินค้าที่จะถูกระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร  โดยมีสินค้าประมาณ 37 รายการ รวมถึงยานยนต์ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า
 
นายโรดอลโฟเชื่อว่า ฟิลิปปินส์มีความสุจริต และปฏิบัติกฎระเบียบ ฟิลิปปินส์ตัดสินใจที่จะใช้กระบวนการเจรจาระงับข้อพิพาท หากกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถหาทางออกที่ครอบคลุม ให้แก่ทั้งฝ่ายฟิลิปปินส์และฝ่ายไทยได้ แต่ฟิลิปปินส์ต้องการให้กระบวนการดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และหากฟิลิปปินส์ได้ทำทุกทางแล้ว แต่ยังไม่บังเกิดผล ก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องกลับไปขอความช่วยเหลือ จากองค์กรระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB) ของดับเบิลยูทีโอ
 
ข้อพิพาทเรื่องภาษีนำเข้าบุหรี่ระหว่าง ฟิลิปปินส์กับไทย เริ่มต้นในเดือน ก.ย. 2551 โดยฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องไทยต่อองค์การการค้าโลก ที่สำนักงานใหญ่ ในนครเจนีวา เพื่อให้ตัดสินเรื่องการประเมินภาษีบุหรี่ ที่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ ซึ่งท้ายที่สุดองค์การการค้าโลกตัดสินให้ฟิลิปปินส์ชนะ แต่ไทยไม่ยอมรับคำตัดสินต่อมาองค์การการค้าโลกได้มีคำสั่งเมื่อปี 2554 ให้ไทยแก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อฟิลิปปินส์
 
โรดอลโฟกล่าวว่า ฝ่ายไทยยังคงไม่ยอมปฏิบัติตามคำตัดสินขององค์การการค้าโลกในคดี ดีเอส 371 ฟิลิปปินส์จึงจำเป็นต้องดำเนินการ ระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร สำหรับสินค้านำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.
                                    
----------------------

เลนซ์ซูม

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES

        

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43