อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

มจพ.เข้มมาตรการโควิด สอบคัดเลือกนศ.เข้าใหม่ปี64

มจพ. มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2564 จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 19.08 น.


​ด้วย ในวันที่ 7-8 เมษายน 2564  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยได้นำ “หุ่นยนต์ไอพ่นฝอยละอองฆ่าเชื้อโรคและไวรัส” ทำการฉีดพ่น ณ บริเวณห้องสอบหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ซึ่งเป็นน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในอากาศ และผิวสัมผัส มีความปลอดภัยต่อการใช้งานสูง มหาวิทยาลัยขอให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความห่วงใยและปรารถนาดีต่อสุขภาพอนามัย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 88