อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

มจพ.จับมือ บ.จันวาณิชย์ พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

มจพ. จับมือ บริษัทจันวาณิชย์ พัฒนาระบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-วิชาขาดแคลนของประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ  พุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 18.42 น.

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ” นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล และนายมารชัย กองบุญมา ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ศ.ดร.สุชาติ กล่าวว่า วัตถุประสงค์โครงการนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และทักษะด้านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอัจฉริยะ ร่วมวิจัยและพัฒนา คิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของภาคีธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถทำการค้นคว้าในโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสม ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ศ.ดร.สุชาติ กล่าวด้วยว่า บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้และมุ่งเน้นการพัฒนาระบบที่ให้ความสำคัญระบบความปลอดภัย และยังได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ และเอกชน และในระดับสากล มจพ.กับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด จึงจับมือกันต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อต่อยอดในโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 89