อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

จับตาเสียงคนรุ่นใหม่ โหมโรงเลือกตั้ง 'อบจ.'

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนคงจับตาว่า คะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ อาจทำให้เกิดการพลิกโผในหลายพื้นที่ อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น.


การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น หลายคนคงจับตาว่า คะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่ อาจทำให้เกิดการพลิกโผในหลายพื้นที่ ซึ่งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้น่าจะถือเป็น ’ตัวแปร“ ที่สำคัญ  เนื่องจากปัจจุบัน เยาวชนคนหนุ่มสาว ทั้งระดับมัธยม-อุดมศึกษา ทั่วประเทศต่างตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างมากในช่วงเวลานี้

จับตาเสียงหนุ่ม-สาวในท้องถิ่น

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จะเห็นคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นถึงความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่น ที่มีความใกล้ตัวกว่าการเมืองในระดับชาติสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ที่อยู่ในช่วงอายุ 18–25 ปี จำนวน 7,339,772 คน ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่มีการมาใช้สิทธิมากในหลายพื้นที่ จนมีผลทำให้นักการเมืองหน้าใหม่ ๆ ได้รับคะแนนเข้ามามาก นี่แสดงถึงพลังของการมาใช้สิทธิของคนรุ่นใหม่

จากการสังเกตกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไปเลือกตั้งในครั้งก่อน หลายคนตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิครั้งแรก กลุ่มเด็กเหล่านี้จะมาลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งกันแต่เช้า ซึ่งการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้คาดว่า พลังเสียงของคนรุ่นใหม่ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะผลัดเปลี่ยนให้นักการเมืองท้องถิ่นหน้าใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น ขณะที่การเลือกตั้ง อบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค. 63 ที่จะถึงนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46 ล้านคน โดยมี กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เลือกตั้งครั้งแรก 1.2 ล้านคน ซึ่งสิ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้ตื่นตัวกับการเมืองท้องถิ่นมากเป็นผลมาจากสื่อโซเชียลต่าง ๆ คาดว่า ปริมาณการมาใช้สิทธิของคนรุ่นใหม่รอบนี้จะมีมากกว่าการเลือกตั้งระดับชาติครั้งที่ผ่านมา

ดร.ฐิติเชฏฐ์ กล่าวต่อว่า เช่นเดียวกับผู้สมัคร อบจ. จะมีคนรุ่นใหม่ที่พยายามสอดแทรกเข้ามา ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัว ผู้สมัครคนรุ่นใหม่ จะต้องมีผลงานที่โดดเด่น หรือในพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ กลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ก็มีโอกาสสอดแทรกเข้ามาได้มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ หรือจากการสังเกตผู้สมัครเดิมในพื้นที่ ก็เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายหาเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ ขณะที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่ก็อยากจะได้นโยบายท้องถิ่นที่ทันสมัยมากขึ้น สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายของผู้ที่ลงสมัครในครั้งนี้ 

ผู้สมัครหน้าใหม่โผล่หลายจว.

ขณะเดียวกัน ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (มอ.) มองว่า การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ แม้มีคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนมาก แต่คาดว่าผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าเดิม ๆ จะได้รับคัดเลือก เพราะพลังเสียงคนรุ่นใหม่ในเวทีการเมืองท้องถิ่นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก เช่น จังหวัดปัตตานี มีจำนวนประชากรรุ่นใหม่ประมาณ 2 แสนคน ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่คนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่ง อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นตัวแปรสำคัญไม่แพ้กัน เพราะผู้สูงอายุในครอบครัวมักจะเลือกผู้สมัครกลุ่มเดิม แต่ตนเองเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างเก่ากับใหม่ แต่สุดท้ายคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีแนวโน้มว่าจะเลือกตามครอบครัวเท่าที่เห็นคนรุ่นใหม่ยังตื่นตัวในการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มากเท่าที่ควร ถ้าเทียบกับการเมืองระดับชาติ ที่ตอนนี้มีการประท้วง และเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ บางส่วนอาจจะยังมองการเมืองท้องถิ่นเป็นม้านอกสายตา เลยทำให้มองเกมการเมืองในระดับชาติมากกว่า

ขณะที่ผู้สมัครบางกลุ่มก็ปรับตัวเพื่อเข้ามาหาเสียงกับคนรุ่นใหม่น้อยเช่นกัน อาจเพราะยังเชื่อในฐานเสียงเดิม ที่มีอย่างเหนียวแน่น สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการที่พรรคพลังประชารัฐ ไม่ส่งตัวแทนพรรคเพื่อลงสมัครในการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ เพราะมองว่า กลุ่มผู้สมัครหน้าเดิมจะได้ไป ประกอบกับความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในเกมการเมืองระดับชาติ ที่พยายามควบคุมเกมการเมืองในระดับบนให้มีเสถียรภาพมากที่สุด

ที่น่าสนใจคือ ตัวแทนผู้สมัคร อบจ. ของคณะก้าวหน้า ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ นี่ถือเป็นสนามที่หลายคนได้ชิมลางในการแข่งขัน ถือว่าไม่มีอะไรเสียหาย หากได้รับเลือกมามากหรือน้อย ซึ่งพื้นที่เมืองใหญ่ และเมืองที่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เราอาจจะเห็นผู้สมัครหน้าใหม่สอดแทรกขึ้นมาได้ แต่ทั้งนี้ถือเป็นการโปรโมตพรรคให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้รับทราบถึงแนวทางมากขึ้น และเป็นการปูทางให้กับการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งหน้า แต่อีกปัจจัยที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีผู้ลงสมัครน้อย เกิดจากรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบัน เน้นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้งบประมาณที่นำมาใช้ในท้องถิ่นค่อนข้างลำบาก เพราะอย่าง อบจ.งบประมาณจะต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด จึงทำให้กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่เข้มงวด ดังนั้นการแก้ไขเพื่อให้ท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจ อาจจะต้องนำแนวทางในรัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ก่อน              

แม้ช่วงนี้จะเป็นการอุ่นเครื่อง ในการเลือกตั้งในเวทีท้องถิ่น แต่เมื่อถึงโค้งสุดท้าย ต้องจับตาว่า เสียงของคนรุ่นใหม่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งท้องถิ่น หรือส่งพลังบางอย่างไปถึงเวทีเลือกตั้งในระดับชาติด้วยหรือไม่?.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29