อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

ส่งเสริมทัศนคติเรียนรู้พลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน

ศรีสะเกษ เปิดโครงการการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ปีที่ 2 อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 01.34 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีนครลำดวน  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเจษฎาพร สืบก่ำ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียน ในสายสามัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2562 ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
 
นายเจษฎาพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการฯ ให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ทั้ง 20 จังหวัด ให้มีส่วนร่วมต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ให้เกิดกระบวนการส่งเสริมทัศนคติและการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนายนพพงศ์ ศรีตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย.------------------------------------

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ จ.ศรีสะเกษ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30