อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อัสสัมชัญ - ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตร "ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม"

โรงเรียนอัสสัมชัญ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตรอาชีพ “แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะการแสดง” เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ  ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร/หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ลงนาม มี ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ มิสณัฎฐี เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ  อาจารย์ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข อาจารย์สุเมธ ป้อมป้องภัย อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นสักขีพยาน


 
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ เป็นการสร้างหลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการแสดง (Arts – Performing) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนยุคใหม่ที่มีความสนใจเฉพาะทางให้เขาได้ค้นพบตนเองไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับอาชีพในอนาคต


 
หลักสูตร “ศิลปะการแสดง พรีเมี่ยม” ถูกออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักด์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บุคคลสำคัญ หรือ Expert วงการศิลปะการแสดงของไทยมากว่า 30 ปี หลักสูตร “ศิลปะการแสดง” นั้นมีความสำคัญในฐานะศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนา มิใช่แค่เพียงความบันเทิงและยกระดับทางอารมณ์เพียงเท่านั้น ดังจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงที่เติบโตทำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ และหากเนื้อหาสาระของศิลปะการแสดงมีคุณค่าสูงย่อมยกระดับจากความบันเทิงไปสู่ “วิจิตรศิลป์” ซึ่งมีมูลค่าทั้งเชิงเนื้อหาและฝีมือ สามารถนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียน และติดตามการรับสมัครเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ที่ www.assumption.ac.th หรือที่แฟนเพจ www.facebook.com/AssumptionCollege1885
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 24