อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

ข่าวคนไทยในออสเตรเลีย วันที่ 2 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ที่กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.

@@@@ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ที่กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีการเสวนาระหว่างผู้นำเอเปคกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจ และกับผู้นำกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก จากนั้นในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นการประชุมของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยผู้นำได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ในหัวข้อ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” ที่กำหนดโดยปาปัวนิวกินีในฐานะประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคว่า ไทยยึดมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และพร้อมร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบเอเปคต่อไป อีกทั้งได้กล่าวเน้นว่า ไทยมุ่งผลักดันเชื่อมโยงในทุกกรอบความร่วมมือ เช่น ACMECS อาเซียน และเอเปค และเสนอให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น CPTPP, RCEP และ Belt and Road Initiative เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ กรอบอาเซียนก็จะให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญด้วย ....................... สำหรับวิสัยทัศน์ของเอเปคหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ นั้น นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิด “Rebalancing APEC” ที่เน้นส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าควบคู่กับการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้โอกาสประชุมครั้งนี้ พบปะและสนทนาอย่างเป็นมิตรกับผู้นำเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น แคนาดา นิวซีแลนด์ และฮ่องกง อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฝ่ายปาปัวนิวกินีได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๓๐ ซึ่งนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

@@@@ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา จัดงานปิดภาคการศึกษาประจำปี 2561 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน จำนวน 27 คน โดยมีนาย Gordon Bradbery นายกเทศบาลเมืองวูลลองกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนางณิชาภา ธรรมศิรภพ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยของนักเรียนด้วย


โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี สาขาอิลาวาลา จัดงานปิดภาคการศึกษาประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

@@@@ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นาย Allan McKinnon PSM เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ต่อจาก นาย Paul Robilliard ในต้นปีหน้า ที่ ร้านอาหารหญิงไทย 2 ของ เก๋ กฤษฎี พฤฒิอาภากุล โดยมี ดร.ไซม่อน วอลเลซ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ผจก.ทั่วไปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำออสเตรเลียตอนใต้ (สำนักงานเมลเบิร์น) ลวิตร์ สวัสดิรักษ์ ตัวแทนบางกอกแอร์เวย์ คัมภีร์ รัตนโชติพานิชไปร่วมแสดงความยินดี ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียโดยมีเจ้าภาพ คือ Assistant Vice President Richard D.Lovell แห่ง C.P. Merchandising Co.,Ltd เป็นเจ้าภาพ


งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นาย Allan McKinnon PSM เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ต่อจาก นาย Paul Robilliard

@@@@ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาทางสมาคม NT Thai Association Inc. นำโดย นางสาวสรามาศ ราชแก้ว ประธานสมาคม และคณะกรรมการสมาคม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นที่ Harmony Hall, Malak นครดาร์วิน ปีนี้ทางสมาคมเปิดให้เข้าฟรีเป็นปีแรกซึ่งผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ไม่พอ คนที่มาทีหลังไม่มีที่จะนั่งและยืน ปีนี้ได้รับความนิยมจากคนไทยในรัฐดาวินและคนต่างชาติอื่นๆนอกจากชาวออสเตรเลียน อย่างเช่น กรีซ อิตาลี ไต้หวัน ลาว เวียตนาม ฮ่องกง และจีน ได้เข้ามาร่วมสร้างสัมพันธ์ไมตรีทำให้งานมีความสนุกสนานครื้นเครงและได้ดื่มด่ำในวัฒนธรรมไทยกันทั้งคืน ................ หลังจากที่ประธานสมาคมกล่าวเปิดงานแล้ว เป็นการแสดงของเด็กๆซึ่งมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยกับออสเตรเลีย กับพี่แสนดี และน้องมีสุขMascot ใจดี เป็นเวทีแรก ตามด้วยการแสดงบูชาบวงสรวงพญานาค และการแสดงมวยไทยของลูกหลานชาวไทยในดาร์วิน จากนั้นเป็นการประกวดนางนพมาศปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากและผู้ชนะปีนี้ทุกคนลงมติว่าเป็นเด็กสาวที่เหมาะสมที่สุด คือ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 น้องเคเรน เบญพร กรีน ปิดท้ายด้วย ไฮไลท์ของงาน คือการประกวดมิส Yummy Mummy ที่เรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก หลังจากการแสดงสิ้นสุด มีการเปิดฟลอร์รำวงย้อนยุคซึ่งเป็นการโชว์วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งของคนโบราณหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันลอยกระทง ทุกคนซื้อพวงมาลัยมอบให้สาวรำวงออกมาเต้นรำสนุกสนานไปพร้อมกัน .................. นางสาวสรามาศ ราชแก้วประธานสมาคม กล่าวหลังจากสิ้นสุดงานว่า งานสำเร็จลงได้เพราะความสามัคคี การสนับสนุนจากคนไทยในดาร์วิน และขอขอบคุณ จิตอาสาทุกคน ตั้งแต่ อาหาร เครื่องดื่ม ศิลปะและการแสดง คณะกรรมการของสมาคมทุกคน ซึ่งมีจุดประสงค์และความมุ่งหมายที่ดี การทำงานที่วางแผนอย่างรอบคอบ จึงทำให้งานลอยกระทงปีนี้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้


สมาคม NT Thai Association Inc. นำโดย นางสาวสรามาศ ราชแก้ว ประธานสมาคม และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นที่ Harmony Hall, Malak นครดาร์วิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

@@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีงานกฐินพระราชทาน ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางรสสินี ธราพร นางศุภิศา ไอยรานนท์ และ นางกมลวรรณ เจนทิพย์เวทย์ เป็นประธานร่วม เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ ที่มีพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชสีลาภรณ์ (พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร ) เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร นครแคนเบอร์ร่า และประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นาวาเอกพิทักษ์ นิยาโส ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วม ...................... พิธีทางศาสนาเริ่มเวลาประมาณ 10.00 น. พิธีกรในงานเชิญประธานกฐินและแขกผู้มีเกียรติ –พี่น้องประชาชนพร้อมกันที่ศาลาและปะรำพิธี จากนั้น พร้อมกันอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพุทธมนต์ ต่อด้วยกล่าวคำถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร พี่น้องที่มาร่วมในงานตั้งแถวเพื่อรอใส่บาตร แม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปรายลงมา แต่พี่น้องก็ทะยอยมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น เมื่อใส่บาตรจนครบถ้วนทุกคนแล้ว พระสงฆ์ กลับไปยังอาสนะ สาธุชนทั้งหลายลำเลียงอาหาร คาว-หวาน ประเคนถวายแด่พระสงฆ์ จนครบทุกรูป จากนั้นคณะทานบดี ได้รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้ มีโรงทานและอาหารที่นำมามากมายกว่าทุกครั้ง แม้ว่าฝนจะโปรยปรายมาตลอดทั้งวัน ก็ไม่เป็นปัญหา ผู้คนยังอยู่เพื่อร่วมงานด้วยแรงศัทธา เวลา 12.30 น. พิธีกรในงานได้เชิญประธานและศาสนิกชนผู้มาร่วมงานอีกครั้งเพื่อเริ่มพิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระ จากนั้น ถวายบังคมต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 10 และรับผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินมาวางที่พานแว่นฟ้าต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งหมดที่มาร่วมในพิธี ต่อจากนั้นกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน และ ช่วยกันถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งหมดในพิธิร่วมกรานกฐิน ต่อมาเป็นพิธีเฉพาะพระสงฆ์ที่จะเลือกพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่เหมาะสมมาครองผ้าพระกฐินพระราชทาน หลังจากนั้นประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายเครื่องอัฎฐบริขารพร้อมแจกของที่ระลึกแก่ญาติโยมจนครบถ้วนทุกคนเป็นเสร็จพิธีเมื่อเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง พระสงฆ์พร้อมญาติโยมช่วยกัน เย็บ ย้อม ปั่น รีด เพื่อให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานผ้าพระกฐินให้นางรสสินี ธราพร นางศุภิศา ไอยรานนท์ และ นางกมลวรรณ เจนทิพย์เวทย์ เป็นประธานร่วม เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดสังฆรัตนาราม เมืองโกลด์โคสท์ รัฐควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

@@@@ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ในงานบุญวันออกพรรษาและถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2018 เจ้าภาพชุมชนชาวบัลลารัท นำโดย มหาวรรณวัฒน์ (มหาชิ) ที่รักษาการหัวหน้าพระธรรมฑูต ครูดิ๊บ นายสำนาง ยวนจิตร ครูมวยชื่อดัง และคณะกรรมการวัดในเมืองบัลลาราทได้จัดงานวันออกพรรษาและทอดผ้าป่าที่ Buninyong Town Hall เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้มีคณะทานบดีจากเมลเบิร์นไปร่วมกันกับชาวบัลลาราทรวมแล้วหลายร้อยคน มีขบวนแห่ผ้าป่าเข้าพิธีงานสร้างความครึกครื้นให้กับหมู่คนไทยและออสเตรเลียที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ขอบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันทำบุญในวันนี้ แผ่ไปถึงญาติสนิทมิตรสหาย และขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สุขสมหวังทุกท่านทุกประการด้วยเทอญ สาธุ


งานบุญวันออกพรรษาและถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม เมืองบัลลารัท ประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2018 ที่ Buninyong Town Hall เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

@@@@ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทางวัดไทยในเมลเบิร์นได้จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี ขึ้นที่ Box Hill Town Hall ในงานกฐินปีนี้ พระอาจารย์บุญสม คำภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาส และทางวัดได้เรียนเชิญ ผจก.ทั่วไปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำออสเตรเลียตอนใต้ (สำนักงานเมลเบิร์น) ลวิตร์ สวัสดิรักษ์ มาเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินร่วมด้วยคณะทานบดีทั้งในนครเมลเบิร์นและเมืองใกล้เคียง มีญาติโยมมาร่วมงานกว่า 300 คน ได้ยอดเงินบริจาค 39,508 เหรียญออสเตรเลียดอลล่าร์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธิทางศาสนา ได้มีการแสดงของเด็กๆจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยวัดไทยนครเมลเบิร์น ชุดแรกเป็นการขับร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกถึง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตและชุดที่สองเป็นการแสดงเป็นการเต้นประกอบเพลงก็เอ๋ยกอไก่ เพลงมะละกอ และเพลงรักข้ามคลองลูกหลานชาวไทยที่เรียนภาษาไทยในวันเสาร์ ที่ศูนย์การเรียนภาษาวัดไทยนครเมลเบิร์นอีกด้วย... ซึ่งงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ท่านเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดทุกท่าน ขออนุโมทนาบุญกับคณะทานบดีผู้ใจบุญที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการเตรียมการอาหาร การจัดการสถานที่ ด้านกำลังแรงงานพร้อมทั้งคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาและประเพณีให้สืบต่อไปอีกนานเท่านาน...สาธุ


วัดไทยในเมลเบิร์นได้จัดงานกฐินสามัคคีประจำปี ขึ้นที่ Box Hill Town Hall เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โดยมี พระอาจารย์บุญสม คำภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีญาติโยมมาร่วมงานกว่า 300 คน

@@@@ สมาคมคนไทยในรัฐแทสมาเนีย ได้จัดงาน A Touch of Thai: Thai Food & Culture Festival 2018 ที่ St. Ailbes Hall เมือง​ Launceston เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นการจัดงาน Thai Food Festival ครั้งแรกของเมืองลอนเชสตัน ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมงาน จุดประสงค์ของงานในปีนี้คือเป็นการโปรโมตอาหารไทยและสืบสานวัฒนธรรมไทยในประเทศออสเตรเลีย ในปีนี้ โดยมี นาย Albert Van Zetten นายกเทศมนตรีของเมืองลอนเชสตัน และ นส. สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ ให้เกียรติมาเปิดงาน .................... ภายในงานมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มและขนมไทย การแสดงบนเวที อาทิเช่น รำออนซอนอิสาน คีตะมวยไทย บรรเลงเครื่องดนตรีไทย ร้องเพลง เดินแบบชุดไทย เดี่ยวเปียนโนเพลงพระราชนิพนธ์ เรียกได้ว่าจัดเต็มตลอดสี่ชั่วโมง นอกจากนี้ในงานยังมีการสาธิตวิธีทำอาหารไทย รวมถึงมี ซุ้มเด็กที่มีการสอนทำกระทง สกรีนสเตนซิลตัวอักษรไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ซุ้มตักไข่ชิงรางวัลใหญ่ ซุ้มนวดไทย และซุ้มขายวัตถุดิบในการทำอาหารไทย ผักผลไม้ ต้นไม้และอื่นอีกมากมาย งานนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับการตอบรับจากชุมชนชาวไทยและชาวออสเตรเลียที่อยู่ในแทสมาเนียเป็นอย่างดี ทางคณะผู้จัดในนามของสมาคมคนไทยในแทสเมเนีย ต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง แม่ค้า แม่ครัวและผู้ช่วยของแต่ละซุ้ม staff ที่เซ็ทอัพและจัดเก็บทำความสะอาด ร้านค้าและสปอนเซอร์ที่ช่วยสนับสนุน ที่สำคัณที่สุดคือทุกคนที่สละเวลามาร่วมงาน งานนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้คนไทยในแทสเมเนียทุกคนช่วยกัน


สมาคมคนไทยในรัฐแทสมาเนีย ได้จัดงาน A Touch of Thai: Thai Food & Culture Festival 2018 ที่ St.Ailbes Hall เมือง​ Launceston เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

@@@@ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกาคม 2018 งาน ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf 2018 จัดขึ้นที่ The Metropolitan Golf Club นครเมลเบอร์น ทาง sponsor Rolex ได้เชิญ สองหนุ่ม หล่อใหญ่ เก๋ กฤษฎี พฤฒิอาภากุล จากร้าน หญิงไทย 2 และ หล่อเล็ก อาร์ต อัตถสิทธิ์ ลิ่มสกุลจาก บริษัท SinghAus ไปร่วมงานซึ่งในงานจัดได้สวยงามมาก มีนักกอล์ฟทั่วโลกมาแข่งขัน เป็นการแข่งแบบทีมระหว่าง nation vs nation ไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียเอง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย รวม 28 ประเทศ คู่ของประเทศเบลเยี่ยม Thomas Pieters และThomas Detryได้เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศ และที่สองได้แก่คู่ของประเทศออสเตรเลีย ส่วนคู่ของประเทศไทย กิระเดช อภิบาลรัตน์ และพรหม มีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมแข่งรายการนี้ด้วย เข้าเป็นที่ 14 ของรายการ


งาน ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf 2018 จัดขึ้นที่ The Metropolitan Golf Club นครเมลเบอร์น เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกาคม 2018 มีนักกอล์ฟทั่วโลกมาแข่งขัน รวม 28 ประเทศ เป็นการแข่งแบบทีม


ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 48