อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

กต.จัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่ร.ร.อนุบาลจันทบุรี

กระทรวงการต่างประเทศจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนอนุบาลจันบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 15.13 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อ.เมือง จันทบุรี กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ได้จัดให้มีพิธี ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เด็กและเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ของประเทศไทยในการเป็น ประธานอาเซียนในปี 2562 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุด นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 41 ที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับและแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนด้านผลงานวิชาการและผลงานทางศิลปะ กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนมีกำหนดส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้อีก 3 โรงเรียนในจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ ตามโครงการ ห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน ต่อไป

รัตนธร เขาหนองบัว ผู้สื่อข่าวเวิบไซต์เดลินิวส์ จ.จันทบุรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 46