อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

แบบอย่าง'ข้าราชการ' ผู้ทำงานเพื่อชาติ-ประชาชน

สัปดาห์นี้พาไปชื่นชมแบบอย่างที่ดีของ “ข้าราชการ” ผู้ซึ่งทำงานเพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงให้กำลังใจที่ร่วมกันปกป้องผืนป่า เป็นอย่างไรไปติดตามกัน พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (World Heritage) จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2534

“พื้นที่มรดกโลก” แห่งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก, อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี, อ.สังขละบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก มีเนื้อที่ 3,647 ตร.กม. หรือราว 2.27 ล้านไร่

กล่าวได้ว่า มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย นี้เป็นผลที่เกิดจากการพลีชีพของ นายสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีเจตนารมณ์ให้สังคมไทยทุกภาคส่วนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมือของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. นายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้นำกำลังเข้าจับกุม นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับพวกอีก 3 คน ที่เต็นท์พักแรม ติดถนนลำลองริมลำห้วยปะชิ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นเขตหวงห้าม ไม่อนุญาตให้พักค้างแรม เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมและมีความเปราะบางทางระบบนิเวศสูงและได้ตรวจพบของกลางซึ่งเป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังเทา เนื้อเก้ง เสือดำที่ถูกชำแหละและถูกถลกหนัง อีกทั้งได้ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกับเครื่องกระสุนเป็นจำนวนมาก

ต่อมา นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการกล่าวโทษนายเปรมชัยกับพวกตามในฐานความผิด 9 ข้อหา ดังนี้

1. ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 36 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

2.ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

3.ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 19 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

4.ฐานร่วมกันพยามยามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 36 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

5.ฐานร่วมกัน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.25356.ฐานร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 1 (1) ของกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

7. ฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

8. ฐานรวมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

9. ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ได้ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งความกล่าวโทษตามฐานความผิดต่อไป

และล่าสุดได้มีการแจ้งตวามเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหาคือ
“ฐานทารุณกรรมสัตว์”

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายวิเชียร ชินวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการทั่วไปในการทำหน้าที่ตามภารกิจอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรม (Rule of Laws) เป็นสำคัญ ไม่ได้หวั่นเกรงต่ออำนาจและอิทธิพลใดๆ สมควรได้รับการยกย่องและสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

ผลงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายวิเชียร ชินวงษ์ อาทิ การบุกจับขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ ซึ่งพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยมีของกลางเป็นไม้พะยูง 28 ท่อน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท, การยึดไม้หวงห้ามในโกดัง จ.มุกดาหาร มูลค่า 14 ล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การจับกุม “ครูอ๋อง” ที่ประชาชนรู้จักในคดีปั้นแพะช่วยครูจอมทรัพย์, การจับกุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมอาสาสมัคร อปพร. ที่ลักลอบล่าสัตว์, เป็นหนึ่งในทีมชุดพญาเสือ ตรวจค้นพื้นที่ 160 ไร่ทุ่งใหญ่นเรศวรที่ถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาญจนบุรี บุกรุกก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและทำสวนผลไม้ ฯลฯผลงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อาทิ การบุกป่าเข้าไปช่วยกู้เฮลิคอปเตอร์และผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จนได้รับขนานนามว่า
“วีรบุรุษแก่งกระจาน” ,ได้รับมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบแก็งค์ลักลอบล่าสัตว์ได้ที่ป่าห้วยแม่ประโดน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ตัวผู้กระทำผิด 9 คนพร้อมอาวุธครบมือ หนึ่งในนั้นเป็นตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจโท รวมอยู่ด้วย ฯลฯ

ขอเป็นกำลังใจให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษ
“ทวงคืนผืนป่า” ซึ่งประกอบด้วย ชุดพญาเสือ ชุดพยัคฆ์ไพร และชุดฉลามขาว รวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศมีพลังกายและใจที่เข้มแข็งในการปฎิบัติหน้าที่รักษาผืนป่าให้กับบ้านเมือง เพื่อเป็น “มรดกทางธรรมชาติ” แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป.
…............................................
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : คนอนุรักษ์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 573