อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

บันทึกข้อตกลงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จับมือ "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย" เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.16 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ระหว่าง นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นายพรพนิศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือดำเนินการใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรม การบูรณาการเครือข่าย และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 58