อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อบจ.จันทบุรีอบรมอาชีพคนพิการ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัด ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 07.28 น.

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดจันทบุรี" ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และทำให้เกิดการรวมตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในเรื่องอาชีพ และการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 106,250 บาท โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15