อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

คาถาบูชาบุพการีเสริมมงคล ชีวิตเจริญก้าวหน้า-ไม่ต่ำตม

วันนี้ขอแนะนำคาถาบูชาพ่อแม่ให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ตกต่ำ แต่ถ้าใครรู้สึกต่ำตมก็มีวิธีใช้ “ผ้าถุงแม่” แก้อาถรรพ์คุณไสยมากฝากกันทำอย่างไรไปดูกัน เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.


อันพระคุณแม่นับคณา เกินกว่ายากหาไหน พสุธาที่กว้างไกล ยังไม่เท่าแม่นี้ รวมแผ่นฟ้ามหานที พระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่า...

บทนำเนื้อเพลง
“หนึ่งเดียวคือแม่” ที่เราได้ยินกันในเทศกาลวันแม่นี้ ช่างให้ความหมายซาบซึ้งกินใจ และจริงแท้อย่างหาที่สุดมิได้ “ความกตัญญูกตเวที” ต่อพ่อแม่ จึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็น “คนดี” คำว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดี กตัญญู คือรู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ กตเวที หมายถึงการตอบแทนบุญคุณ การปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณอาจารย์บอย ไพ่ผ่องญาณ หมอดูผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดวง ไพ่ยิปซี อธิบายว่า
“ความกตัญญู” นับเป็นบุญใหญ่ที่พึงปฏิบัติ อานิสงส์จากการดูแลพ่อแม่ ก่อเกิดผลบุญมากมายมหาศาลเจริญก้าวหน้าตลอดชีวิต ไม่มีตกอับ นอกจากนี้แล้วยังมีบทสวดมนต์เพื่อระลึก และสรรเสริญคุณบิดามารดา เพื่อให้ลูกๆ ทุกคนได้สวดเสริมมงคลชีวิตเป็นประจำด้วย

แต่หลายๆ คนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราจะ
“สวดคาถาบูชาพ่อแม่” ในช่วงไหนของการสวดมนต์ ซึ่งเราพึงยึดหลักดังนี้ สวดบูชาพระก่อน จากนั้นเป็นคาถาบูชาเทพเทวดา แล้วจึงต่อด้วย “คาถาบูชาพ่อแม่” ปิดท้ายด้วยคาถาบูชาครูบาอาจารย์ คาถาใดไม่ได้สวดก็ข้าม แต่ให้เรียงลำดับตามนี้คาถาบูชาพ่อแม่สามารถสวดบูชาได้ทุกวัน มีดังนี้

อิมินาสักกาเรนะ ข้าพเจ้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าพเจ้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าพเจ้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษาอันพระบิดรมารดาของข้าพเจ้า เทอญ...


จากนั้นสวดต่อว่า...
มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

และปิดท้ายด้วยคาถา...
อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

และหลังสวดมนต์ก่อนกรวดน้ำ ควรสวดบทขอขมา ดังนี้
วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโท สังขะมะทะเมพันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโท สังขะมะทะเมพันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโท สังขะมะทะเมพันเต
วันทามิ มาตา ปิตุนัง สัพพะเมโท สังขะมะทะเมพันเต
วันทามิ อาจาริยัง สัพพะเมโท สังขะมะทะเมพันเต
จากนั้นก้มกราบ 5 ครั้ง

นอกจากนี้ในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับแม่นั้น เชื่อกันว่า
“ผ้าถุง” ของแม่สามารถแก้อาถรรพ์คุณไสยได้อย่างชะงัก โดยในสมัยโบราณผู้ชายจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารนักรบ วัตถุมงคลที่ใช้เรียกขวัญและกำลังใจ ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย ก็คือ “ชายผ้าถุงแม่” ที่ฉีกไปมัดแขน หรือพกติดตัวส่วนในยุคปัจจุบันถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อเรื่องคุณไสย แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ามีจริง อย่างผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว ทิ้งลูกทิ้งเมียไปหลงเมียน้อย เราก็คงเคยเห็นและเคยได้ยินว่าผู้ชายคนนั้นโดนของ โดนคุณไสย ซึ่งจะโดนหรือไม่นั้น เราไม่อาจจะตอบได้ แต่การแก้อาถรรพ์นั้นคนโบราณนิยมใช้ “ผ้าถุงแม่” ให้ผู้ชายคนนั้นลอด เพื่อถอนอาถรรพ์ แก้คุณไสยที่อาจจะโดนกระทำมา

วิธีลอด
“ผ้าถุงแม่” ก็เพียงให้ชายคนนั้นถอดพระที่ห้อยคอไว้ออกก่อน แล้วสวมผ้าถุงแม่จากด้านบนศีรษะ แล้วถอดออกทางปลายเท้า วิธีการนี้เท่าที่เห็นมาจากประสบการณ์ สามารถแก้ไขได้อย่างดี ในยุคปัจจุบันคุณแม่อาจจะไม่ได้นุ่ง “ผ้าถุง” กันแล้ว ยังสามารถแก้ได้ด้วยการนำน้ำจากชายกางเกงแม่มาหยดในน้ำดื่มให้ลูกชายของแม่ที่หลงเมียน้อยได้ดื่มกิน เชื่อว่าสามารถแก้อาถรรพ์ได้เช่นกัน

วิธีการแก้อาถรรพ์นี้ หากจะแนะนำใคร เพื่อไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรก็ดี หรืออาถรรพ์นั้นก็ดีย้อนมาสู่ตัวเรา แนะนำให้ท่านนำบทความนี้ไปให้ผู้หญิงที่สามีหลงเมียน้อยอ่านด้วยตัวเอง เขาจะเชื่อและทำตามหรือไม่ก็สุดแท้แก่ตัวเขาเอง...เห็นไหมว่า...ความเชื่อคนสมัยโบราณก็ยังมุ่งมั่นถึงพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ ที่ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร แค่ได้พก
“ชายผ้าถุงแม่” ออกศึกก็แคล้วคลาด หรือ “ลอดผ้าถุงแม่” เพื่อแก้ไขสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากตัวลูก ซึ่งล้วนแล้วแต่สอดแทรกคำสอนให้ลูกมี “ความกตัญญูกตเวที” ต่อบิดา-มารดาทั้งสิ้น

เหนือสิ่งอื่นใดคือ
“การรู้คุณบิดามารดา” ส่วนประกอบอื่นๆ ที่แนะนำไป ไม่ว่าจะเป็น “บทสวด” หรือวิธีใช้ “ผ้าถุงแม่” ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคน
….................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
โดย “ชญานิษฐ คงเดชศักดา”

ขอบคุณภาพจาก : www.tesabanta.go.th , www.zocialx.com , cri online , kinnok.wordpress.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 407