อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

ประชากรสามเณรลดต่อเนื่อง ส่อวิกฤติศาสนทายาท!!

การหาสามเณรมาบวช ตอนนี้หลายวัด หลายจังหวัดก็พยายามทำจนมีคำกล่าวว่า “ปัจจุบันหาเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาคนบวชสามเณรเยอะ” พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.


ผมกับท่านเจ้าคุณพระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 และเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปีนี้ร่วมมือกันแสวงหา “สามเณร” เพื่อมาบวชเรียนหนังสือสืบทอดศาสนทายาทส่งเรียนฟรีจนจบเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือไม่ก็ส่งเรียนจนจบปริญญาตรี ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิพระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)

ผมและท่านเจ้าคุณเริ่มประกาศและหาคนมา
“บวชสามเณร” ตั้งแต่ช่วงต้นปี จนแล้วจนรอดได้มาเพียง 4 รูป เวลาไปติดต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่อยากให้ลูกหลานบวช แต่เด็กไม่ค่อยสนใจบวช หรือบางคนสนใจบวชแต่จะบวชระยะสั้นๆ บ้าง บวชแบบไม่ต้องเรียนบ้าง ซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการหาคนมา “บวชเรียนเพื่อสืบทอดศาสนทายาท”การหา “สามเณร” มาบวชแบบผมและเจ้าคุณทำนี้ ตอนนี้หลายวัด หลายจังหวัดก็พยายามทำ จนมีคำกล่าวว่า... “ปัจจุบันหาเข็มในมหาสมุทร ง่ายกว่าหาคนบวชสามเณรเยอะ” เคยไปติดต่อครอบครัวหนึ่งในจังหวัดชายแดนเป็นเด็กไทยใหม่ คือเด็กเพิ่งได้สัญชาติไทยได้ไม่นาน ผู้ปกครองเด็กบอกว่าลูกของเขาจะไปบวชวัดจีนแล้ว หมายความว่า “มหายาน” ก็กำลังประสบกับปัญหา “ศาสนทายาท” เหมือนกัน ซึ่งก็น่ายกย่องที่คณะสงฆ์ทั้งเถรวาทและมหายาน ตื่นตัวในการหาคนมาบวช

หากย้อนดูสถิติประมาณ 12 ปีให้หลังจะพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทั่วประเทศมีพระภิกษุ 265,355 รูป มีสามเณร 76,351 รูป อัตราเฉลี่ยพระภิกษุ 3 รูป ต่อสามเณร 1 รูป หากนับย้อนกลับไปประมาณปี พ.ศ. 2530 จะมีอัตราพระภิกษุ 1 รูปต่อสามเณร 10 รูปโดยเฉลี่ย

สถิติปี พ.ศ.2557 มีพระภิกษุทั่วประเทศ 290,015 มีสามเณร 58,418 รูป อัตราเฉลี่ยพระภิกษุ 4 รูป ต่อสามเณร 1 รูป บางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดพังงา ทั้งจังหวัดมีสามเณรเพียง 7 รูป

สาเหตุที่คนเข้ามา “บวชสามเณร” น้อยลง คิดว่าน่าจะมาจากหลายสาเหตุ คือ 1. นโยบายการศึกษาภาคบังคับของรัฐ ซึ่งขยายไปถึง ม.6 ทำให้มีเด็กมาบวชเป็นสามเณรน้อยลง ซึ่งสมัยก่อนการบวช เป็นทางเลือกที่สามารถเข้าถึง “โอกาส” ในการศึกษา และพระหนุ่มจำนวนไม่น้อยในชนบทก็มาจากสามเณรที่บวชแล้วยังไม่สึก แต่ปัจจุบันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าไปศึกษาภายในระบบวัด

2. ประชากรเด็กชายเกิดใหม่ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมมีลูกมาก เหมือนคนสมัยก่อน 3.เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้ามาบวชเรียน อาจเพราะไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในระเบียบ ทำนองว่ายอมทิ้งการเรียนดีกว่าเข้ามาบวช

สมัยที่ยังครองสมณเพศอยู่มีหลายวัด เช่น วัดปากน้ำภาษีเจริญ วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ และอีกหลายๆ วัด เอาเด็กชาวเขา เด็กชนกลุ่มน้อยหรือแม้กระทั้งเด็กด้อยโอกาสมาบวชเรียน สาเหตุที่ต้องมีทางออกเช่นนี้ เพราะเยาวชนไทยไม่นิยมเข้ามาบวชกันแล้ว

การขาดแคลน “สามเณร” ผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งสมณะ กำลังกัดกร่อนอนาคตพระพุทธศาสนาในไทยยังไม่ต้องสงสัย เพราะยิ่งคนมาบวชน้อย ยิ่งกลายเป็นดินพอกหางหมู หาคนสืบทอดความเป็นเจ้าอาวาสยากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกใจว่าทำไมปัจจุบันประเทศไทยมีวัดร้าง 7,000 กว่าวัดแล้ว

หากจะพึ่งคนบวชพระภิกษุใหม่ก็ยิ่งมองหาทางออกไม่เจอ อันเนื่องมาจากปัจจุบันคนบวชตามประเพณีมากกว่า เข้ามาบวชเพื่อมาศึกษาพระธรรมวินัยและอยู่ต่อ จริงอยู่บางคนอาจจะแย้งว่าจำนวนคนบวชอย่าเน้นที่ปริมาณ เน้นที่คุณภาพดีกว่า แนวคิดนี้ก็ถูก แต่ในฐานะคนเคยครองเพศบรรพชิตมา 15 ปี ผ่านการเรียนตามหลักสูตรของคณะสงฆ์มาทั้งทางโลกและทางธรรม โดยส่วนตัวเชื่อว่า...

“พระภิกษุที่ผ่านการเป็นสามเณรมา ส่วนใหญ่มีคุณภาพมากกว่าคนไม่เคยผ่านบวชสามเณร ความซึมซับในผ้าเหลือง ความซึมซับในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ หากท่านเป็นเจ้าอาวาสจะทำให้ท่านแข็งแกร่งและรักพระพุทธศาสนามากกว่า ซึ่งอันนี้แล้วแต่มุมมอง”

“การแก้ปัญหาประชากรสามเณรลดต่อเนื่อง” คงต้องให้หลายฝ่ายช่วยกันแก้ เพราะหากต่างคนต่างทำ ปัญหามันก็อาจกระทบดังกล่าวแล้วข้างต้น...
…...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ 10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 4.21K