อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

ร.๕ มหากษัตริย์ผู้สร้าง'ปึกแผ่น' แก่ตำรวจไทย ตอน ๔

ภายหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา พระองค์ได้ทรงพัฒนา “กิจการตำรวจ” ในด้านต่างๆ มากมายหลายด้าน อาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.


ภายหลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา พระองค์ได้ทรงพัฒนา “กิจการตำรวจ” ในด้านต่างๆ มากมายหลายด้าน ได้แก่ พ.ศ.๒๔๑๔ โปรดเกล้าฯพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ กัปตันแซมมวล โจเซฟ เบิร์ด เอมส์ เป็นหลวงรัฐยาธิบาลบัญชา และรับสั่งให้ปรับปรุงกิจการตำรวจให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๘ โปรดเกล้าฯ ให้ตรา “กฎหมายโปลิสรักษาพระนคร ๕๓ ข้อ” ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมหน้าที่ของโปลิสจึงพึงปฏิบัติและข้อบังคับ การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นโปลิสหรือตำรวจ โดยกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับภายใน-ภายนอกพระนคร

ในปี พ.ศ.๒๔๑๙ ทรงจัดตั้ง “ตำรวจภูธร” ขึ้นในรูป “ทหารโปลิส” เพื่อเป็นกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนภูมิภาค และให้สามารถปฏิบัติการทางการทหารได้ด้วย แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมกองตระเวณหัวเมือง” และ พ.ศ.๒๔๔๕ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามความกราบบังคมทูลของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน รศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๕)

ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่เหล่านักเรียนนายร้อยตำรวจ และพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อย และเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ...ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจจึงจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕” ประดิษฐาน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นที่เคารพสัการะของเหล่านักเรียนนายร้อย ข้าราชการตำรวจและพสกนิกรทั่วไป

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ “ตราเครื่องหมายโล่กับดาบ” เป็นเครื่องหมายประจำกรมพลตระเวณ และต่อมา พ.ศ.๒๔๕๔ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “ตราพระแสงดาบเขนและโล่” ประกอบที่มุมธงประจำกรมตำรวจภูธร อันเป็นที่มาของเครื่องหมาย “ตราโล่เขน” ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นตำรวจมาจนทุกวันนี้

ทั้งนี้เนื่องจากกิจการตำรวจในยุคแรกๆ นั้น ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ กรมพลตระเวณกับกรมตำรวจภูธร โดยกรมพลตระเวณขึ้นกับกระทรวงพระนคร รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในเขตมณฑลกรุงเทพมหานคร อันเป็นต้นกำเนิดของตำรวจนครบาลในปัจจุบันส่วน “กรมตำรวจภูธร” รับผิดชอบพื้นที่หัวเมืองส่วนภูมิภาค และขึ้นกับ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตำรวจภูธรในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จึงได้มีพระบรมราชโอการ ประกาศรวม “พลตระเวณ” กับ “กรมตำรวจภูธร” เข้าเป็นกรมเดียวกัน ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ เรียกว่า “กรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวณ” โดยให้สังกัดกระทรวงพระนครบาล ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันต้นกำเนิดของวันตำรวจ

ทั้งนี้ “กรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวณ” ได้ถูกเปลี่ยนนามเรียกหลายครั้งหลายคราจวบจนสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “กรมตำรวจ” เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๒ ก่อนจะได้รับการโอนเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ในปัจจุบัน


…....................................
คอลัมน์ : รายงานพิเศษ
ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

'ตำรวจ'กรุงศรีอยุธยา ใต้บังคับบัญชา'กษัตริย์ไทย' ตอน ๑ 

"พ่อหลวง"ของชาวไทยและข้าราชการตำรวจ ตอน ๒


รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงวางรากฐาน "ตำรวจยุคใหม่" ตอน ๓ 

มุดรั้วรร.นายร้อยตำรวจ เปิดหลักสูตรการเรียน ตอน ๕ 

ร.๙ ทรงพระราชทานธงชัยประจำรร.นรต. ตอน ๖ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34