อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

‘เลี้ยงไก่’กับข้อกังขา‘ใช้ฮอร์โมน?’เรื่องนี้อย่างไรกันแน่?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหรัฐอเมริกาเกิดกระแสสนใจคลิปที่เป็นการให้ข้อมูลโดยนักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกแห่งมหาวิทยาลัย Arkansas ที่ชื่อว่า Dr.Susan E.Watkins พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 06.30 น.

ฮอร์โมน“ ...กับวัยรุ่นไทยยุคนี้คำนี้ดูจะเป็นคำที่ค่อนข้างคุ้นเคย...อันสืบเนื่องจากละครซีรีส์แนววัยรุ่น ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งกับเรื่องอาหารการกินจำพวกเนื้อสัตว์อย่างเนื้อ ’ไก่“ คำว่า “ฮอร์โมน” นี่ก็เป็นคำที่อาจจะคาใจใครหลาย ๆ คน...อันสืบเนื่องจากกระแสร่ำลือประมาณว่า... การเลี้ยงไก่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโต??”

การเลี้ยงไก่“ กับ ’ฮอร์โมน“ เป็นเช่นไรกันแน่??

ล่าสุดมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมา...ซึ่ง ’น่าพิจารณา...“

ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหรัฐอเมริกาเกิดกระแสสนใจคลิปที่เป็นการให้ข้อมูลโดยนักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกแห่งมหาวิทยาลัย Arkansas ที่ชื่อว่า Dr.Susan E.Watkins ซึ่งมีการระบุหนักแน่นว่า... ไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่” โดยมีการให้เหตุผลประกอบ 3 ประการหลัก ๆ

กล่าวคือ... 1. เพราะผิดกฎหมาย ทั้งในสหรัฐ และประเทศผู้นำเข้าไก่ทั้งหลาย โดยในสหรัฐ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศพัฒนาแล้วต่าง ๆ ล้วนแต่ห้ามใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งรวมถึงไก่ ถ้าตรวจพบสารตกค้างกลุ่มเร่งเติบโต จะนำสู่การรีเจ็กท์ จะมีการแบน ไม่รับซื้อจากประเทศผู้ผลิตทันที

2. เพราะการใช้ฮอร์โมนลงทุนสูง ต้องใช้แรงงานมาก โดยไม่จำเป็น ซึ่งหากจะมีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในไก่ ก็จะต้องเป็นไปในลักษณะฉีดหรือฝังฮอร์โมนเข้าไปที่ตัวไก่ทีละตัว การลงทุน-ใช้แรงงานเพื่อทำการใช้ฮอร์โมนเป็นการลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผล นำไปสู่การขาดทุน จึงเป็นไปไม่ได้ที่การทำธุรกิจเลี้ยงไก่จะใช้ฮอร์โมน

และ 3. เพราะมีวิทยาศาสตร์เป็นคำตอบที่ดีอยู่แล้วในการเลี้ยงไก่ โดยนักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกรายนี้ระบุไว้ว่า... หากจะมีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตในไก่ ก็จะเป็นได้เพียงการย่อยสลายสารเคมีในร่างกายของไก่ ซึ่งก็ไม่เป็นผลดีใด ๆ ต่อสุขภาพของไก่ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ขณะที่ปัจจัยที่ช่วยให้การเลี้ยงไก่ในปัจจุบันใช้เวลาน้อยกว่าในอดีต ไก่โตเร็วกว่าในอดีต คือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ การใช้สูตรอาหารที่ดีในการเลี้ยงไก่ ไปจนถึงการมีโรงเรือนเลี้ยงไก่ในรูปแบบที่ทันสมัย

นี่เป็นกระแสน่าพิจารณาที่เกิดในสหรัฐ ขณะที่ ’ประเทศ ไทย“ ซึ่งที่ผ่านมาผลิต ’ไก่เนื้อ“ สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และส่งออกเนื้อไก่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ถามว่า... เรื่อง ’ฮอร์โมน“ นี่ยังไง??

สำหรับประเทศไทยนั้น ก็มีการระบุถึงเรื่องเดียวกันนี้สอดคล้องกับที่นักวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกในสหรัฐอเมริกาออกมาระบุ โดย .สพ.บริสุทธิ์ วรรณสุทธิ์ นักวิชาการของบริษัท คอบบ์ แวนเทรส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อ (สายพันธุ์ COBB) ประเทศสหรัฐ ก็ได้มีการออกมาระบุ สรุปได้ว่า... ด้วยกระบวนการ คัดเลือกสายพันธุ์ไก่ตามธรรมชาติ (Genetic Breeding) ที่พัฒนาโดย ใช้หลักการพื้นฐานวิชาพันธุศาสตร์ เมื่อได้ไก่ที่ได้รับการพัฒนาพันธุกรรมที่ดี เลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีโภชนาการที่ดีกับการเจริญเติบโตของไก่แต่ละช่วงวัย จากการเลี้ยงถูกต้อง มีมาตรฐานการป้องกันโรคที่ดี ไก่ก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนคือ โตเร็ว แข็งแรงตามพันธุกรรมธรรมชาติ โดยการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติที่มีการใช้นี้ ไม่มีอันตรายใด ๆ และ แตกต่างกับการตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) โดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ กับเรื่องนี้ ทางนักวิชาการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ยุวเรศ เรืองพานิช ก็ระบุว่า... ด้วยปัจจัย 5 ประการ คือ... พันธุ์ที่ดี อาหารคุณภาพดี โรงเรือนและอุปกรณ์ทันสมัย การดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ระบบการป้องกันโรคที่ดี อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทยจึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องใช้ฮอร์โมนเร่งโต และเทคโนโลยียุคนี้ก็มีการวิจัย-พัฒนาอยู่ตลอด

ในส่วนของอาหารไก่ ปัจจุบันมีการคิดค้นสูตรเฉพาะโดยนักวิชาการอาหารสัตว์ เน้นคุณค่าโภชนาการ และสารอาหารที่เหมาะสม สำหรับไก่แต่ละช่วงอายุ จึงทำให้ไก่เติบโตได้รวดเร็ว โดยในบางกรณีก็อาจมีการพิจารณาใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารของไก่ ขณะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นก็ถูกควบคุมเข้มงวด มีกฎหมายห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งโต ซึ่งก็ครอบคลุมถึงอาหารไก่ที่ต้องไม่มีฮอร์โมนเร่งโต ดังนั้น การคาดเดา กระแสร่ำลือ ว่าอาจมีการ ใส่สารบางอย่างในอาหารไก่เพื่อเร่งโต? นั่นจึง เป็นเรื่องเลื่อนลอย

สอดคล้องกับ ..สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ก็ระบุไว้ว่า... การใช้ฮอร์โมนในไก่เป็นเพียงความเชื่อโบราณ ซึ่งในอดีต ในยุโรป สหรัฐ ใช้ฮอร์โมนได้โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีประกาศห้ามใช้มากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว และปัจจุบันก็รู้กันดีว่า ไม่มีความจำเป็น เพราะทั้งผิดกฎหมาย และฮอร์โมนที่ต้องลักลอบใช้ก็ย่อมมีราคาแพง ทำให้ต้นทุนสูง ไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงไม่มีการใช้ และในไทยนั้น ปัจจุบันผลิตไก่ราว ๆ สัปดาห์ละ 30 ล้านตัว ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เลยที่จะฝังฮอร์โมนในไก่ทีละตัว

นี่ก็เป็นเรื่อง ’ฮอร์โมน“ กับกรณี ’การเลี้ยงไก่“

ที่กังขา ที่ร่ำลือ ว่าทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้

จากที่ว่ามาข้างต้น...ก็ลองตรองกันดู?!?!?.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 625