อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565

น้อมรำลึก...พระสังฆราช "เว็บญาณสังวรธรรม"

เป็นที่ทราบดีว่า... พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ มีมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ เท่านั้น จึงมีแค่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสได้สัมผัส พุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น.

'น้อมรำลึก'ออนไลน์
'ญาณสังวรธรรม'
เว็บมงคล..'สังฆราช'

หลังผ่าน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 16 .. 2558 แล้ว จากนี้ก็จะเหลือเพียง “ข้อมูลเกี่ยวกับพระองค์ท่าน” โดยเฉพาะ “มรดกธรรม” แห่งพระองค์ท่าน ซึ่งนับว่าสำคัญ “มีคุณค่ายิ่ง” สำหรับพุทธศาสนิกชนไทย โดยทาง วัดบวรนิเวศวิหาร ก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้

เป็นที่ทราบดีว่า... พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราชฯ มีมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์ในโอกาสต่าง ๆ เท่านั้น จึงมีแค่ประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสได้สัมผัส ซึ่งการจัดพิมพ์ให้ครบทุกเล่มเป็นการยาก ศิษยานุศิษย์จึงคิดว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึง และมีโอกาสได้อ่านพระนิพนธ์เหล่านี้ จึงเป็นที่มาในการจัดทำในเว็บไซต์นี้“...เป็นเสียงจาก พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่ระบุถึงที่มาข้อมูลใน “เว็บไซต์” ...

ญาณสังวรธรรม” หรือ www.sangharaja.org”

เว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ชาวพุทธไทยควรต้องสนใจ

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เผยผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ว่า... การจัดทำข้อมูลใน เว็บไซต์ “ญาณสังวรธรรม” หรือ “www.sangharaja.org” นั้น เกิดจากการที่ศิษยานุศิษย์เห็นว่าพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านมีอยู่มากมาย ล้วนมีประโยชน์และน่าสนใจ แต่ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสเข้าถึง เนื่องจากส่วนใหญ่มักจัดพิมพ์ในวาระสำคัญต่าง ๆ นอกจากนั้น บางเล่มเป็นหนังสือพระราชทาน ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดพิมพ์ถวาย บางเล่มเป็นหนังสือหายาก บางเล่มไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จัดพิมพ์จำนวนจำกัด จึงมีแนวคิดจัดทำในเว็บไซต์ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง

ระยะหลังมีประชาชนสนใจผลงานพระองค์เพิ่มขึ้น แต่บางเล่มก็เป็นเรื่องยากที่จะจัดพิมพ์อีก และคงไม่สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้ครบทุกเล่มด้วย จึงจัดทำในเว็บไซต์ญาณสังวรธรรมนี้ เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปชม หรือศึกษาผลงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญ ยังกำหนดให้สามารถดาวน์โหลดหนังสือเหล่านี้ได้ฟรีด้วย“

...พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าว พร้อมอธิบายกรณี “ดาวน์โหลดฟรี” ว่า... เนื่องจากพระนิพนธ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ท่านทรงสร้างสรรค์ขึ้นนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องเตือนสติ-เตือนใจ เพื่อศึกษา-เรียนรู้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจัดจำหน่าย เมื่อจัดทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการ “เผยแผ่ผลงานในพระองค์” จึงเปิดให้ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเหล่านี้ไปเก็บไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้สมดั่ง “พระปณิธานในสมเด็จพระสังฆราชฯ” ที่ทรงอยากให้ผู้คนอ่านหนังสือธรรมกันเพิ่มขึ้น...

ทั้งนี้ เว็บไซต์ “ญาณสังวรธรรม” นี้ ทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรฯ ระบุว่า... จริง ๆ ได้มีการเปิดให้ชาวพุทธเยี่ยมชมมาได้ประมาณ 6-7 ปีแล้ว โดยข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์ก็จะเกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งช่วงที่เริ่มทำเว็บไซต์ในตอนนั้น โซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยังไม่มี โดยเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็น ’แหล่งข้อมูล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก“ ในด้านต่าง ๆ ที่...

ครบถ้วน-ครอบคลุม-สมบูรณ์“ มากที่สุด!!!

สำหรับ “เนื้อหา-หมวดหมู่” ในเว็บไซต์นั้น ทางพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ระบุว่า... ได้มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่... ธรรมนิพนธ์, ธรรมาภิธาน, พระประวัติ, พระศาสนกิจ, พระรูป, ธรรมเทศนา, วีดิทัศน์, รูปนิทรรศการ, งานประชุมวิชาการ, ข่าวสาร-กิจกรรม และวจนธรรม เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าค้นคว้าหรือค้นหาได้ง่าย ๆ อีกทั้งยังออกแบบให้สามารถ “ดาวน์โหลดพระนิพนธ์” ในรูปแบบ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” หรือ “อีบุ๊กส์ (E-books)” ได้ “ฟรี” อีกด้วย...

นอกจากนี้ ยังสามารถ “คลิกเพื่อชมพระรูป สมเด็จพระสังฆราชฯ” ที่ได้นำมาบรรจุไว้ใน เว็บไซต์ “ญาณสังวรธรรม” หรือ “www.sangharaja.org” โดยมี “ภาพที่หาชมได้ยาก” มากถึงกว่า 500-600 ภาพ ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถ...

คลิกชม-ดาวน์โหลด” ได้ “ทุกที่-ทุกเวลา”

หนังสือพระนิพนธ์ที่นำมาจัดทำในรูปแบบอีบุ๊กส์ ขณะนี้มีประมาณ 188 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายเรื่องราว ทั้งพระประวัติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมีวีดิทัศน์สารคดี รวมถึงพระรูป สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน ให้ได้เลือกชม เลือกอ่าน อย่างมากมาย“ ...เป็นอีกส่วนจากการระบุของ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์

พร้อมทั้งมีการแจกแจงอีกว่า... สื่อยุคใหม่” อย่าง “คอมพิวเตอร์” เป็นสิ่งที่ พระองค์ทรงใส่พระทัย-สนพระทัย มาตลอด ทรงศึกษาค้นคว้าและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว ดังนั้น การนำธรรมะของพระองค์เผยแผ่ผ่านสื่อสมัยใหม่ใน เว็บไซต์ “ญาณสังวรธรรม” นี้ จึงถือเป็นอีกเรื่องที่พระองค์ย่อมทรงยินดียิ่ง เพราะช่วยส่งเสริมให้ “พระพุทธศาสนาก้าวทันยุคสมัย”

ทั้งนี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ กล่าวเน้นย้ำทิ้งท้ายผ่าน “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ไว้ด้วยว่า... นี่ยังเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า... พระพุทธศาสนาไม่มีปัญหากับเทคโนโลยี เว็บไซต์ก็คือสื่อชนิดหนึ่ง ย่อมมีผลดีและผลเสียโดยขึ้นกับเจตนาในการใช้งาน โดยผู้ใช้ต้องรู้เท่าทันด้วย ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เหตุที่วัดบวรฯ สร้างเว็บไซต์นี้นั้น เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางเข้าถึงผลงานของพระองค์ได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูล เก็บรวบรวมพระประวัติ พระนิพนธ์ต่าง ๆ ไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป...“ และที่สำคัญอีกประการคือ เป็นอีกหนึ่งช่องทาง...

น้อมรำลึกถึง “สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19”

พระผู้ทรงพระคุณอันล้นพ้น” ต่อชาวพุทธไทย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 577