อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มกราคม 2565

อยากมี ‘ถังเก็บน้ำ’ ในบ้าน

เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 03.20 น.

ถังเก็บนํ้า” มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบ้าน เพราะเป็นภาชนะที่คอยกักเก็บนํ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานต่าง ๆ ครั้งนี้ “บ้านและสวน” มีเรื่องราวน่ารู้ของถังเก็บนํ้ามาฝากกัน ดังนี้

ทำไมต้องมีถังเก็บนํ้า ติดตั้งปั๊มนํ้าต่อจากท่อประปาสาธารณะเลยได้ไหม ถังนํ้าช่วยสำรองนํ้าในยามที่นํ้าประปาไม่ไหล อีกประเด็นหนึ่งคือ การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าที่สูบโดยตรงจากเส้นท่ออาจดูดสิ่งสกปรกจากบริเวณใกล้เคียง เช่น นํ้าขุ่นจากท่อแตกรั่ว หรือนํ้าแดงจากท่อสนิม เข้ามาในระบบท่อประปาในอาคารได้

ถังเก็บนํ้าบนดิน สะดวก ปัญหาน้อยกว่าใต้ดิน การใช้ถังนํ้าสำรอง ถ้าไม่มีความจำเป็นใด ๆ ไม่ควรฝังใต้ดิน เพราะถังนํ้าใต้ดินดูแลรักษายาก ทั้งเรื่องท่อและเรื่องถังที่มีโอกาสรั่วได้มากกว่า แต่ถ้าจำเป็นต้องฝังดิน ก็ควรใช้ถังชนิดสำหรับฝังดินโดยเฉพาะ ทำด้วยไฟเบอร์กลาส และการฝังถังลงใต้ดินต้องระมัดระวังเรื่องนํ้าภายนอกที่อาจไหลเข้าไปในถัง เช่น นํ้าผิวดิน นํ้าฝน หากทำฝาถังไม่ดีพอ

คำนวณขนาดถังเก็บนํ้าอย่างไร ถังนํ้าที่นิยมใช้ปัจจุบันมีทั้งถังสเตนเลส ไฟเบอร์กลาส และหลากหลายรูปทรง มีขนาดความจุตั้งแต่ 200 ลิตร จนถึง 5,000 ลิตร บางยี่ห้อมีถังขนาดถึง 8,000 ลิตร การใช้ถังสำรองนํ้าในบ้าน ควรคำนวณดูว่าจะใช้ถังนํ้าขนาดเท่าใดจึงเหมาะกับการใช้งานและจำนวนคน สามารถคำนวณได้ง่าย ๆ ดังนี้ จำนวนคนในบ้าน x 200 x 3 = ขนาดของถังที่เหมาะกับการใช้งานในบ้าน 200 คือ ตัวเลขมาตรฐานที่กำหนดว่าคนหนึ่งจะใช้นํ้าวันละประมาณ 200 ลิตร 3 คือ วันที่ใช้สำรองนํ้า 3 วัน หากนํ้าประปาเกิดหยุดไหล

การใช้ถังเก็บนํ้าขนาดใหญ่ใบเดียวหรือขนาดเล็กหลายใบดีกว่า การเลือกใช้ถังนํ้าใบเดียวใหญ่ ๆ เช่น ถังขนาด 6,000 ลิตร หรือถังขนาด 2,000 ลิตร 3 ใบ ให้ดูที่การรับนํ้าหนักของพื้นที่ที่ติดตั้ง ถ้ามีที่ตั้งพอที่จะรับนํ้าหนักได้ ควรติดตั้งถัง 6,000 ลิตรใบเดียว เพื่อลดจำนวนข้อต่อของท่อลง แต่ถ้าบริเวณดังกล่าวมีข้อจำกัดของกระจายนํ้าหนักไปตามจุดที่พอจะรับนํ้าหนักได้ ก็ควรใช้ 3 ใบดีกว่า แล้วต่อท่อเข้าหากัน ซึ่งจะยุ่งยากและเสี่ยงต่อการชำรุดมากกว่า

ถังเก็บนํ้าก็ต้องทำความสะอาดนะ ควรล้างทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน ถังพักนํ้ามักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นํ้าประปาไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมต่อการบริโภค

วิธีทำความสะอาดถังพักนํ้า ทำความสะอาดได้ด้วยการถ่ายนํ้าออกให้หมด มีทางออกของนํ้าด้านล่างที่สามารถเปิดออก ได้ แล้วใช้เครื่องฉีดนํ้าแรงดัดสูงฉีดทำความสะอาดภายในให้สะอาด ปล่อยให้แห้งแล้วใส่นํ้าได้ตามปกติ อีกวิธีใส่นํ้าให้เต็มถังพักนํ้า แล้วจึงใส่คลอรีนนํ้าหรือคลอรีนผงตามสัด ส่วนที่ระบุไว้ข้างซอง กวนนํ้าและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีน ทำปฏิกิริยากับนํ้าอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยนํ้าคลอรีนออกจากถังพักนํ้าให้ หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงปั๊มนํ้าประปาลงไป หรือจะติดต่อการประปานครหลวงมาจัดการล้างให้ก็ได้ โทรศัพท์ 0-2298–6742

พื้นวางถังเก็บนํ้าต้องมีเสาเข็มไหม การเทพื้นทำฐานวางถังเก็บนํ้าประปา ควรทำฐานต่างหากแยกออกมาจากตัวบ้าน โดยการเทคอนกรีตบนพื้นดิน กรณีนี้ยกตัวอย่างการวางถังเก็บนํ้าขนาด 1,600 ลิตร ทำพื้นคอนกรีตขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความหนาของพื้นประมาณ 10-12 เซนติเมตร เหล็กเสริมใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ผูกระยะ 20 x 20 เซนติเมตร (หรือจะใช้ตะแกรง Wire Mesh ก็ได้) ทั้งหมดทำบนเสาเข็มหกเหลี่ยม ความยาว 3 เมตร จำนวน 4 ต้น สิ่งสำคัญคือ ควรมีเข็มสั้นและแยกจากตัวบ้าน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งติดกับบ้านจะดีที่สุด.

บ้านและสวนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 433