อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

ไอทีควอนตัมไทย (2): อนาคตเลือกแบบยุโรปดีไหม ?

กิจกรรมที่นี่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานทยอยมีผลมาหลายทศวรรษแล้ว นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ค.ศ.1980 มาจนถึงทศวรรษที่ค.ศ.1990 สหภาพยุโรปได้จัดสรรทุนสำหรับงานวิจัยเชิงควอนตัมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ พุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 00.00 น.

อนาคตของการพัฒนาไอทีควอนตัมเมื่อบ่งชี้ด้วยสี่ปัจจัยหลักจาก 1) วิทยาการพื้นฐาน 2) บุคลากร 3) งบประมาณ และ 4) นโยบายการสนับสนุนที่สอดคล้อง อาจทำให้พอมองเห็นว่าประเทศไทยควรจะเลือกเดินทางไปต่อแบบไหนได้ชัดขึ้น …

ผ่านรอบแรกของสหรัฐอเมริกาต่อไปข้ามมาดูสหภาพยุโรป ภาคพื้นต้นกำเนิดวิทยาการของโลกแห่งนี้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยสารสนเทศและการสื่อสารเชิงควอนตัม (QIPC) เป็นอย่างสูงโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแกนหลักชื่อ“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)” มายาวนาน ซึ่งQIPC เป็นสาขาวิจัยที่รวมทั้งการคำนวณและรหัสลับเชิงควอนตัม และเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยจัดเป็นโครงการริเริ่มภายใต้เทคโนโลยีอุบัติใหม่แห่งอนาคต (Future Emerging Technology: FET) โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ให้การยอมรับศักยภาพและสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นการวิจัยพื้นฐานไปจนกระทั่งการวิจัยประยุกต์ … ครบเครื่องเรื่อง“นโยบายไอซีที”เลยนั่น แล้วก็ร่วมทำกันแบบเป็นกลุ่มเป็นทีม

กิจกรรมที่นี่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานทยอยมีผลมาหลายทศวรรษแล้ว นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ค.ศ.1980 มาจนถึงทศวรรษที่ค.ศ.1990 สหภาพยุโรปได้จัดสรรทุนสำหรับงานวิจัยเชิงควอนตัมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ ๆ โดยในช่วงกรอบโครงการที่ 4 (Framework Program หรือ FP4: ค.ศ.1995-1998) ได้วางรากฐานสำหรับขอบเขตการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ QIPC ดังกล่าว จึงได้กลายเป็นกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมที่ชัดเจนของยุโรปเองได้ในที่สุด … กว่าสามทศวรรษนานมาแล้วที่เริ่มเน้น ๆ มา

ต่อมาถึงช่วงที่ 5 หรือ FP5 (ค.ศ.1999-2002) มีการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมจำนวน 25 โครงการ ไต่เพดานรวมไปถึง 41 ล้านยูโร ตามด้วยการสนับสนุนช่วงที่ 6 หรือ FP6 (2003-2006) มีสามโครงการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จและได้รับทุนจากสหภาพยุโรปรวมไม่น้อยกว่า 25 ล้านยูโร และกำเนิดศูนย์ประสานงานด้านเทคโนโลยีควอนตัมขึ้นด้วยคือ “QUROPE” ซึ่งมีสมาชิกร่วมกันจาก 35 สถาบัน … โตขึ้น แกร่งขึ้น ชัดเจนขึ้น แถมเกิดบริษัทใหม่ (spinoff) และธุรกิจซื้อขายรวมบริการด้วยเทคโนโลยีนี้ตามมาอีกมาก เช่นที่ประเทศฝรั่งเศสและสวิสฯ

ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จคือ โครงการSCALA (9.4 ล้านยูโร) เพื่อขีดความสามารถของควอนตัมคอมพิวเตอร์ โครงการประยุกต์ QAP (9.9 ล้านยูโร) โครงการ EuroSQIP (6 ล้านยูโร) เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลเชิงควอนตัม 3-5 คิวบิตและ SECOQCอันเป็นโครงการความร่วมมือด้านวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมที่ใหญ่ที่สุด ดำเนินการในช่วงเวลาเมษายน พ.ศ.2547 ถึง ตุลาคม พ.ศ.2551 โดยได้รับการสนับสนุนงบเฉพาะจากอียูเองก็มากกว่า 11 ล้านยูโรเข้าแล้ว (รวมกับแหล่งอื่นอีกมากมาย) เป็นต้น … ที่นี่รวมพลคนรักควอนตัมตัวจริงทั่วภาคพื้นและกำลังได้ผลดีขึ้นเรื่อย ๆ

ในช่วงการสนับสนุนล่าสุดของ FP7 (ค.ศ.2007-2013) มีกลุ่มวิจัยจากประเทศภายนอกยุโรปเข้าร่วมงานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมด้วยแล้วทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและสิงคโปร์ โดยFP7 นี้สนับสนุนโครงการด้าน QIPC ใหม่ ๆ ภายใต้งบประมาณที่สูง“มหาศาล” ครอบคลุมทั้งสองสาขาหลักของสารสนเทศเชิงควอนตัมคือ การคำนวณ (computing) และการสื่อสาร (communications) … การสนับสนุนช่างมากมาย

หากลองแยกย่อยดูแค่ประเทศเล็ก ๆ เป็นตัวอย่างก็พอ เช่น ออสเตรีย สวีเดน นอร์เวย์และสวิสเซอร์แลนด์ (สวิสฯ ชาติเป็นกลางแต่เข้าร่วมด้านงานวิจัย) แต่ละชาติมีประชากรทั้งประเทศน้อยกว่าพลเมืองแค่ของกทม.เสียอีก แต่กำลังซืิ้อประชาชาติต่อคนหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงตั้งแต่กว่าสามหมื่นถึงห้าหมื่นเหรียญสหรัฐฯ มากกว่าสามจนถึงกว่าห้าเท่าขึ้นไป เพราะของไทยไม่ถึงหมื่นเหรียญ แล้วเมื่อเขามีวิทยาการสูงส่ง นโยบายก็ยอดเยี่ยม คนคุณภาพ นำมารวมเงินลงขันกัน เมื่อร่วมกับประเทศใหญ่อื่นอีกทั้งเยอรมนีแชมป์บอลโลกและฝรั่งเศสที่ทั้งขนาดของประเทศและจำนวนประชากรประมาณไม่ไกลจากของไทย (แต่รายได้ไม่ได้ใกล้กันเลย) ... ผลดีมากมายจึงบังเกิดตามมากับวงการไอทีใหม่นี้ที่ยุโรป

สรุป “นโยบายนำ รวมงบประมาณ คนแต่ละประเทศมีน้อยก็รวมทีมข้ามประเทศจนพร้อม วิทยาการได้สั่งสมเข้มแข็งมานับศตวรรษแล้วก่อนใคร ๆ” รวมครบร่วมกันทั้งสี่ปัจจัยก็พึงทำงานชิ้นใหญ่ได้

ครั้นสยามในยามที่ต้องหันกลับมามองตนเอง ว่าจะทำเองหรือร่วมกับประเทศในอาเซียนเหมือนเนื้อเพลง “ไทยเขมรลาวญวณ ชักชวนคบหากันไป” แล้วมาร่วมทีมทำไอทีควอนตัมคล้ายกับยุโรปแบบนั้น ช่วยมีส่วนร่วมกันหน่อย … ไหวไหม ?

------------------------------------------------------------------
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

"แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
facebook.com/QuantumCryptoThailand
(ECTI Info. & IEEE ComSoc Thailand)
------------------------------------------------------------------คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0