อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

ไอทีควอนตัมไทย (1): อนาคตเลือกทางไหนกันดี ?

หากนับว่าการเริ่มต้นสาขาฟิสิกส์พื้นฐานนี้เมืองไทยเริ่มช้ากว่ายุโรปครึ่งศตวรรษ (แม้ปัจจุบันเขาจะเขย่งก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิมแล้ว) และคล้ายกันหากเน้นที่เทคโนโลยีล่าสุด“วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม” พุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 00.00 น.

แม้การเกษตรที่อยู่คู่วิถีคนไทยมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาไม่ว่าจะด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล ปุ๋ย สารเคมีปราบศัตรูพืช ฯลฯ ยังคงพึ่งเขาและมากมายที่นำเข้ามายาวนานโดยยังจ่ายมากอยู่ต่อ ๆ ไป … ไฉนเลยที่เทคโนโลยีสาขาใหม่จะเกิดขึ้นได้เองในประเทศ ไอทีควอนตัมความสำคัญหากยังมิใช่เพื่อปากท้องแถมชวนให้มึนงงอีก จึงต้องสะสมพลังสร้างความพร้อมกันไปก่อน

“... อาจารย์สิปนนท์ เกตุทัต (อดีตนักเรียนทุนคุรุสภาด้านฟิสิกส์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุตสาหกรรม) สมัยเรียนจบกลับมาควอนตัมยังไม่ได้สอนในเมืองไทยเลย เราตามหลังเขามาก ควอนตัมเกิดเมื่อปีค.ศ.1925 อาจารย์สิปนนท์กลับมาปีค.ศ.1975แม้ห้าสิบปีผ่านไปแล้ว ควอนตัมก็ยังไม่ถึงเมืองไทย” (จากบทสัมภาษณ์ ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน)

หากนับว่าการเริ่มต้นสาขาฟิสิกส์พื้นฐานนี้เมืองไทยเริ่มช้ากว่ายุโรปครึ่งศตวรรษ (แม้ปัจจุบันเขาจะเขย่งก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิมแล้ว) และคล้ายกันหากเน้นที่เทคโนโลยีล่าสุด“วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม” เมืองไทยเพียงแค่รู้สึกตัวก็หลังจากเขาเริ่มกันไปแล้วถึงสามสิบปี … จึงมิลังเลที่ต้องรับสภาพว่าเตรียมตัวเป็นผู้ซื้อไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เสียรู้มากในอนาคต

ดังนั้น เพื่อการนี้จึงลองมาหาทางร่วมกันว่าไอทีควอนตัมของสยามประเทศควรไปต่อทางไหนถึงจะดีกับทุกฝ่าย เพราะอะไร อย่างไร โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้หลักของการพัฒนาเทคโนโลยีแขนงใหม่สี่หัวข้อคือ 1) วิทยาการพื้นฐาน 2) บุคลากร 3) งบประมาณ และ 4) นโยบายการสนับสนุนที่สอดคล้อง แล้วลองร่วมกันเสนอคนละนิดคนละหน่อย ณ บัดนี้

เกริ่นทวนกันอีกหน่อยว่า กลศาสตร์ควอนตัมเมื่อประยุกต์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ คาดการณ์จะได้มาซึ่งระบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น เกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ การสื่อสารข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเกิดเป็น"สารสนเทศหรือไอทีเชิงควอนตัม" ที่จะมีศักยภาพสูงขึ้นมากด้วย และจัดเป็นปัจจัยเศรษฐกิจ(ไอที)ตัวใหม่ (new economic factor) … แล้ว

สำหรับการใช้งานที่เห็นได้เด่นที่สุดคือด้านรหัสลับที่กำลังมีบทบาทสูงมากในต่างประเทศจากผลการลงทุนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนงานที่คงแนวโน้มการเพิ่มเป้าหมายสูงขึ้นตามการลงทุน หมู่เฮาจึงควรเร่งไปดูตัวอย่างของประเทศต่าง ๆ กัน

เริ่มต้นลำดับแรกที่พี่เบิ้มของทุกวงการ“สหรัฐอเมริกา” บทบาทภายในมักเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงกลาโหมและพันธมิตร เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DARPA) ศูนย์ทดลองแห่งชาติลอส อลามอส (Los Alamos) และสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสำนักมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIST) ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทางมหาวิทยาลัยอีกมาก ในประเทศมีความร่วมมือเป็นอันดีของหน่วยงานภาครัฐในการที่จะศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบใหม่นี้ ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปตามแผนนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (Quantum Information System: QIS) และแผนที่นำทาง (roadmap) … ใช่แล้ว เขามีแผนการใหญ่นโยบายชัดมานานมากแล้ว

ผลลัพธ์ตัวอย่าง เช่น กับโครงข่ายระบบรหัสลับควอนตัมที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) โดย DARPA ให้ทุนสร้างกับกลุ่มความร่วมมือจากหลายสถาบัน จึงเกิดเป็นเครือข่ายสาธิตถึง 10 จุดมาก่อนใครในโลกและกำลังพัฒนาไกลขึ้นไปอีก … กำลังคนเพียงพอ

จากการเป็นประเทศร่ำรวยจึงปรากฏตัวอย่างการสนับสนุนบ่อยครั้งและมีมูลค่าสูง เช่น NIST ลงทุนสร้างสถาบันร่วมมือด้านควอนตัม (Joint Quantum Institute) มูลค่า $10.3 ล้านเหรียญมีเป้าหมายเริ่มงานมาตั้งแต่ปีค.ศ.2013 รวมทั้งภารกิจลับแต่ถูกเปิดเผยโดยเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน (Edward Snowden) อดีตพนักงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) รายงานว่ามีโครงการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์อยู่ในแผนลับมูลค่าสูงประมาณ 8 ล้านเหรียญ เป็นต้น

ทั้งนี้ สหรัฐฯวางกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้แผนที่นำทางประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งคือการจัดตั้ง“ศูนย์ทดสอบและสาธิตระบบสารสนเทศเชิงควอนตัม (Testbed)” พร้อมไปกับวิสัยทัศน์ของสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการก่อตั้งสถาบันทั้งดูแลจัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอนาคต อันหมายความว่าสร้างทั้งสนามให้ฝึกฝนและสร้างคนผู้เล่นผู้วิจัยไปพร้อมกัน (เมืองไทยก็เกือบเคยมีขนาดย่อม ๆ แต่น้ำท่วมใหญ่จนแผนงานละลายไปเสียก่อน)

ซึ่งทั้งสี่ปัจจัยที่มีความพร้อมสูงได้ส่งผลดีโดยรวมสู่ความก้าวหน้าด้านไอทีเชิงควอนตัมของสหรัฐอเมริกา ทำให้เป็นประเทศที่มีอันดับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรการคิดค้นสาขาใหม่นี้สูงที่สุดของโลก … อีกแล้ว

“นโยบายนำ เงินตาม คนก็พร้อม วิทยาการสะสมนำหน้าพัฒนาต่อเนื่อง” จึงไปได้ดี … แบบแรกนี้ครบทั้งสี่ปัจจัยเมืองไทยตามไปไหวไหม ?

------------------------------------------------------------------
เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

"แสง-ควอนตัม-สื่อสาร-แอลอีดี"
facebook.com/QuantumCryptoThailand
(ECTI Info. & IEEE ComSoc Thailand)
------------------------------------------------------------------คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0