อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

จัก ษุแพทย์ ไขปัญหาฉีดจมูกตาบอด

“X-RAY สุขภาพ” ในวันนี้ขอเกาะติดปัญหาการฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก ที่มีความเสี่ยงทำให้จมูกเน่า ตาบอด ไปฟังจักษุแพทย์อธิบายว่าเพราะอะไร รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 00.00 น.

“X-RAY สุขภาพ” ในวันนี้ขอเกาะติดปัญหาการฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก ที่มีความเสี่ยงทำให้จมูกเน่า ตาบอด ไปฟังจักษุแพทย์อธิบายว่าเพราะอะไร

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณจมูก หรือบริเวณหัวตา มีความต่อเนื่องกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงลูกตา รวมทั้งเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณเปลือกตาด้วย

ปกติเส้นเลือดจะเป็นเส้นใหญ่ แล้วแบ่งเป็นเส้นเล็ก ๆ ไปเลี้ยงตรงนั้นตรงนี้ การฉีดฟิลเลอร์เสริมจมูก อาจไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงลูกตาอย่างเดียว หรือในกรณีที่รุนแรงอาจไปอุดเส้น เลือดใหญ่ นอกจากตาบอดแล้ว เนื้อเยื่อแถวนั้นจะเน่าไปด้วย

โดยหลักการเวลาฉีดสารเข้าไปจะเข้าไปที่เส้นเลือดดำ แต่บางคนเส้นเลือดบริเวณจมูกและตามีความผิดปกติบางอย่าง อาจทำให้สารที่ฉีดเข้าไปลอยเข้าไปในเส้นเลือดแดงได้

ในช่วงแรกที่เจอคนไข้มีปัญหาจากการฉีดฟิลเลอร์ มีการคุยกันว่า การฉีดจมูกจะเข้าไปที่เส้นเลือดดำ แล้วไหลไปที่ปอด ไม่ใช่มาอุดตันเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงดวงตา แต่เนื่องจากพบว่าบริเวณดังกล่าว มีเส้นเลือดจำนวนมาก อาจจะมีบางส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดดำกับเส้นเลือดแดงบริเวณดวงตา ทำให้สารฟิลเลอร์ลอยเข้าไปในเส้น เลือดแดงที่จะไปเลี้ยงลูกตา ก็เลยไปอุดลูกตา เรียกว่า “เส้นเลือดจอประสาทตาอุดตัน” ซึ่งปกติอาจเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว ในคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ลิ้นหัวใจรั่ว

แต่เนื่องจากฟิลเลอร์เป็นสารแปลกปลอมไปฉีดใกล้ดวงตา ปัญหาที่เจอ คือ มีความเสี่ยงที่สารฟิลเลอร์จะลอยเข้าไปในเส้นเลือด และไปอุดบริเวณเส้นเลือดแดงที่จะไปเลี้ยงลูกตา ทำให้ตาบอดหรือกรณีรุนแรงกว่านั้นทำให้เนื้อเยื่อบริเวณเปลือกตาขาดเลือดและเน่า ต้นเหตุอาจเกิดจากผู้ฉีดเป็นหมอเถื่อน ไม่มีความรู้กายภาพบริเวณจมูกและดวงตาดีพอ ทำให้การฉีดผิดพลาด การฉีดใกล้ดวงตามากจึงมีความเสี่ยง ขณะเดียวกันสารฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐาน มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ก็มีโอกาสที่จะลอยไปอุดตันเส้นเลือดมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้น ด้วยความที่มีเส้น เลือดเชื่อมโยงกันระหว่างเส้นเลือดบริเวณจมูกกับดวงตา แม้จะฉีดโดยแพทย์ ก็ไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะไม่เกิดภาวะนี้

ถ้าฉีดฟิลเลอร์แล้ว ไปอุดตันเส้น เลือด ทำให้ดวงตาขาดเลือด มีการตายของเซลล์จอประสาทตา สมัยก่อนเราจะบอกว่าเส้นเลือดจอประสาทตามีเวลาอยู่ประมาณ 90 นาที ถ้ารู้และรีบรักษาโดยเร็ว ความเสียหายอาจไม่มาก อาจจะพอมองเห็นได้ แต่ถ้าเกินเวลา 90 นาทีไปแล้ว อาจทำ ให้ตาบอดอย่างถาวรได้

ทำไมคนไข้ตาบอดและหนังตาตกด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เป็นเพราะฟิลเลอร์ลอยไปอุดตันเส้นเลือดแขนงใหญ่ที่ไปเลี้ยงลูกตาและเปลือกตา แต่ถ้าไปอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจมูกก็ทำให้จมูกขาดเลือดและเน่า ภาวะแทรกซ้อนจึงขึ้นอยู่กับว่าไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตำแหน่งไหน

ท้ายนี้ขอเตือนว่า บริเวณจมูก รอบดวงตา อย่าฉีดโดยเด็ดขาดเพราะมีแขนงเส้นเลือดจำนวนมาก อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันเส้นเลือดและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะการฉีดโดยคนที่ไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าฉีดแล้วตามัวต้องรีบแจ้งแพทย์ที่ฉีดทันที การไปพบหมอตาเร็วความเสียหายจะน้อยกว่าไปพบช้า.

นวพรรษ บุญชาญ : รายงานคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0