อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
รู้เรื่องเมืองไทย-ปฏิรูปประเทศไทย
พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

รู้เรื่องเมืองไทย-ปฏิรูปประเทศไทย

ระบอบประชาธิปไตยอันมีระเบียบตามกฎหมายและศีลธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันไม่มีระเบียบ หรือประชาธิปไตยที่ไร้ศีลธรรม

พระเมตตาในหลวง ร.9   เหล่านิสิต มก. น้อมสำนึก
พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

พระเมตตาในหลวง ร.9 เหล่านิสิต มก. น้อมสำนึก

"ความบางตอนของพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิต" ความว่า ถ้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็อาจเรียนเป็นทฤษฎีหรือแม้แต่ในการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามปกติ คือนำเอาทฤษฎีมาปฏิบัติ และถ้าหากว่าการปฏิบัตินั้นเกิดมีความบกพร่องบ้าง ก็หาทางแก้ไขด้วยทฤษฎี ที่ออกไปคราวนี้การปฏิบัติไม่ใช่ตามทฤษฎีแท้

พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

"เกษตรศาสตร์อนุสรณ์"โมเดล เป็นผลิตผลคนหนุ่มสาว

คนหนุ่มสาวในอดีตก็ได้ล่วงพ้นผ่านวัยสู่การเป็นผู้สูงวัยแล้ว แต่ปณิธานและอุดมการณ์ในการพัฒนาสังคมชนบทยังคงต้องดำเนินต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดตกทอดรุ่นสู่รุ่น

55 ปี ค่ายอาสาพัฒนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

55 ปี ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้วงเวลาตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา กับกลุ่มนิสิตอาสาสมัคร​ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์ และความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่พึ่งพากันได้ ในรูปแบบของ “ลูกสีเขียว เข้มแข็ง กล้าหาญ อดทน”

ความเห็นถูกเป็นเหตุปัจจัย พัฒนาคนเป็นพลเมืองดี
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ความเห็นถูกเป็นเหตุปัจจัย พัฒนาคนเป็นพลเมืองดี

ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกต่างล้วนมุ่งหวังให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี ยิ่งมีพลเมืองดีมากเท่าไรก็จะยิ่งเป็นผลดีกับประเทศชาติมากขึ้น

เพ็ญเดือนหก วันวิสาขบูชา
พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

เพ็ญเดือนหก วันวิสาขบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช เจ้าชายสิทธัตถะภายหลังการออกผนวช ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เมื่อปีพุทธศักราชที่ 0 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ยากจะประสบพบเห็น ภิกษุในพระธรรมวินัยในยุคนี้
พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยากจะประสบพบเห็น ภิกษุในพระธรรมวินัยในยุคนี้

ถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาพระธรรมวินัย ก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันทะนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงต่อไปได้ การเดินบิณฑบาตเปิดบาตรแล้วมีเงิน นั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย ควรขัดเกลาและศึกษาให้ดีว่า สิ่งใดที่ควรกระทำหรือไม่

ไม่เพียงแต่โควิด ภัยชีวิตยังมีอีกพะเรอเกวียน
พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ไม่เพียงแต่โควิด ภัยชีวิตยังมีอีกพะเรอเกวียน

ฉะนั้นจึงพึงทราบว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งเป็นสุคติภูมิ นับว่าเป็นความโชคดีของแต่ละคน จงอย่าได้ประมาทกับการดำเนินชีวิต อย่างเวลานี้มีโรคโควิดก็ควรช่วยกัน ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆบรรเทาลงไปได้

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 พลังความดีที่ชาติต้องการ
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 พลังความดีที่ชาติต้องการ

ในยามนี้ประเทศไทยต้องพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโควิดกลายพันธุ์ แต่การที่เรารู้รักสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเหตุนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ได้ โดยภาครัฐจะต้องจัดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ