อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

เลี้ยงไก่เบตง สู่เมนูอัตลักษณ์เมือง เพิ่มรายได้ครัวเรือน

อ.เบตง จ.ยะลา เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของไทย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และที่สร้างชื่อเป็นที่รู้จักไปทั่ว คือเมนูซึ่งทำมาจาก “ไก่เบตง” อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 04.30 น.


     อ.เบตง จ.ยะลา เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และที่สร้างชื่อเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ รวมไปถึงเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ คือเมนูซึ่งทำมาจาก “ไก่เบตง”
       
      ไก่เบตง เป็นไก่พันธุ์เนื้อพื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีน ที่เรียกว่า “ไก่กวางไส” ซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซาน เริ่มเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันจึงได้ชื่อว่าเป็นไก่เบตง เพราะกำเนิดการเลี้ยงในประเทศไทยครั้งแรกที่ อ.เบตง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตงที่อยู่ใต้สุดแดนสยาม โดยไก่เบตงพันธุ์แท้ต้องมีหงอนสีแดงสด ขนสีเหลืองทอง บั้นท้ายตัด คอและขาแข็งแรง หากโตเต็มที่บางตัวมีน้ำหนักมากถึง 4-5 กิโลกรัม เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของเบตง ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าทางเลือก เนื่องจากมีราคาสูง และต้องใช้เวลาเลี้ยงนาน หากเปรียบเทียบไก่เนื้อซึ่งจะใช้เวลาเลี้ยงเพียงแค่ 5 สัปดาห์ แต่ไก่เบตงใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 16 สัปดาห์ (4 เดือน) หรืออาจต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน
        
      นายสุนทร ศรีสง่าพงษ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง เล่าว่า เริ่มเลี้ยงไก่เมื่อปี 56 โดยใช้ทุนครั้งแรกประมาณ 30,000 บาท ตลาดส่วนมาก จะส่งภัตตาคาร ร้านอาหาร ราคากิโลกรัมละ 220 บาท ขายรุ่นละ 300 ตัว ได้เงินประมาณ 3 แสนบาท โดยเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ ให้ไก่หากินเองจะทำให้เนื้อแน่น มีรสชาติอร่อย แตกต่างจากเลี้ยงไก่แบบขัง ที่จะอ้วนมีไขมันสะสม เนื้อไก่ไม่แน่น ลูกค้าจะสังเกตและลองทานเนื้อดูจะรู้ มีส่วนต่างในเรื่องราคา เพราะแม้ไก่เลี้ยงขังจะมีน้ำหนักมากแต่ได้ราคาน้อยกว่า ซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ 180 บาท ส่วนเลี้ยงแบบธรรมชาติจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 220 บาท
        
     ปัจจุบันการเลี้ยงไก่เบตงนั้นไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร เนื่องด้วยข้อจำกัดของลักษณะพันธุ์ไก่เบตง เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงยาก โตช้า ในช่วง 1 -3 เดือน ไก่จะไม่มีขน จึงมีตัวริ้นและแมลงต่าง ๆ มากัดไก่ ทำให้ผิวไม่สวยราคาตก และไก่ยังต้องการพื้นที่ส่วนตัว หากเกษตรกรมีพื้นที่ไม่กว้างพออาจทำให้ไก่ตัวผู้จิกกันเอง นอกจากนั้นไก่ตัวผู้ยังมีปีกสั้นอ่อนทำให้ยากต่อการขึ้นผสมพันธุ์ ส่วนไก่ตัวเมียมักชอบจิกกินไข่ตัวเอง
        
      การเลี้ยงไก่ได้อะไรมากกว่าที่คิด สามารถสร้างรายได้เสริมจากงานประจำ ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงได้ความเพลิดเพลิน ช่วยให้เศษอาหารที่รับประทานเหลือได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด เสริมสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้รู้ขั้นตอนการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า ไก่ที่เลี้ยงเองไม่จำ เป็นต้องใช้ยาเร่งโต ลดยาปฏิชีวนะที่ไม่ควรใช้ ทั้งนี้ภาครัฐสนับสนุนและผลักดัน เพื่อสร้างอาชีพที่มั่น คงให้กับประชาชน โดยสนับสนุนด้านวิชาการและการตลาด แนะนำการเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ที่สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ เมื่อประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็จะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเป็นรูปธรรม.

          เจษฎา สิริโยทัย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61