อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่องน่ารู้ : มะพร้าว

เป็นที่เชื่อกันว่ามะพร้าวมีถิ่นกำเนินอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ต่อมาแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเขตร้อน ประเทศไทยมีปลูกในทุกภาคทั่วประเทศ แต่สวนขนาดใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.15 น.


    เป็นที่เชื่อกันว่ามะพร้าวมีถิ่นกำเนินอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย หรือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ต่อมาแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเขตร้อน และกึ่งร้อน เป็นพืชอยู่ในวงศ์ปาล์ม ประเทศไทยมีปลูกในทุกภาคทั่วประเทศ แต่สวนขนาดใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดชายทะเลรอบอ่าวไทย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เพิ่มผลิตผลต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น โดยเปลี่ยนสวนมะพร้าวเก่าที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองมีอายุมาก และให้ผลิตผลต่ำ เป็นสวนปลูกใหม่ ใช้พันธุ์มะพร้าวลูกผสมที่ให้ผลิตผลสูง และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชแซม เช่น โกโก้ พริกไทย สมุนไพร หรือเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ หรือโคนม ในสวนมะพร้าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 16