อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 26 มกราคม 2565

เมื่อทะลายปาล์มนํ้ามัน เน่า

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอารักขาพืชยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยนายชัยยศ สุวรรณลิขิต นักวิชาการชำนาญการ นายเอกราช วิบูลย์พันธุ์ และนายฤทธิรงค์ ศรีสุข นักวิชา การปฏิบัติการ ได้ออกให้บริการแก้ปัญหาโรคในแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายสันติ ผลาวัลย์ เกษตรกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 04.30 น.


    เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มอารักขาพืชยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยนายชัยยศ สุวรรณลิขิต นักวิชาการชำนาญการ นายเอกราช วิบูลย์พันธุ์ และนายฤทธิรงค์ ศรีสุข นักวิชา การปฏิบัติการ ได้ออกให้บริการแก้ปัญหาโรคในแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายสันติ ผลาวัลย์ เกษตรกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

    จากการสำรวจแปลง พบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน โดยเส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ และบางทะลายก็พบเส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมพบผล เน่าเป็นสีน้ำตาล จากอาการดังกล่าว จึงวินิจฉัยว่าปาล์มเป็นโรค “ทะลายเน่า” จากเชื้อรา

    เจ้าหน้าที่จึงแนะนำวิธีการป้อง กันและกำจัดให้กับเกษตรกร ด้วยการใช้วิธีการทางเขตกรรม โดยกำจัดส่วนที่เป็นโรคออก และนำออกจากสวน จากนั้นกำจัดส่วนที่เป็นโรคด้วยการเผาทำลาย หลีกเลี่ยงการไว้ทะลายจำนวนมากในระยะที่ปาล์มกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในระยะแรก ด้วยการตัดช่อดอกหรือทะลายทิ้ง

    ช่วยผสมเกสรในช่วงที่มีเกสรตัวผู้หรือแมลงช่วยผสมน้อย ควรตัดทะลายที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ออกให้หมด พร้อมตัดแต่งก้านทางใบให้สั้นลงเป็นการลดความชื้นที่คอ ทาง ควบคู่กับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ถุง ปริมาณ 250 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่เป็นโรค ในเวลาตอนเย็น ทุก ๆ 15 วัน และในการนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นการเบื้องต้นด้วย

     สำหรับโรคทะลายเน่าของปาล์มน้ำมันนั้นพบเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ซาบาห์ และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศมาเลเซีย มีรายงานความเสียหายค่อนข้างสูง ต่อมามีรายงานถึงความเสียหายจากทุกประเทศที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งมีสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรคจนกระทั่งปัจจุบันมีรายงานจากทุกแหล่งที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลก

     ซึ่งโรคและการแพร่ระบาดพบมากในช่วงปาล์มน้ำมันอายุ 3-9 ปี ในช่วงที่มีการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ อาจเนื่องมาจากละอองเกสรตัวผู้น้อยหรือมีแมลงผสมเกสรไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับอากาศชื้นในฤดูฝนและในสภาพที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันแบบปลูกชิดเกินไปทำให้เป็นตัวการส่งเสริมการเกิดโรคได้อย่างรวดเร็ว

    อาการของโรคในระยะแรกจะพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มน้ำมัน โดยเส้นใยเจริญอยู่บริเวณช่องระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลายส่วนที่ติดทางใบ ต่อมาเส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลาย และเจริญเข้าทำลายผลปาล์มน้ำมัน ทำให้เกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาล ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผลที่เน่า

    ถ้าหากทะลายที่แสดงอาการยังคงติดอยู่บนต้น ผลจะแสดงอาการเน่าแห้งและมีเชื้อราชนิดอื่น ๆ เข้าทำลายภายหลัง ในแปลงที่ไม่มีการกำจัดทะลายที่แสดงอาการเน่าออกจากต้น ก่อนกระจายไปยังทะลายอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งส่วนอื่น ๆ ของต้นปาล์มน้ำมัน

     ในการป้องกันที่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง คือลดช่วงระยะการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งให้สั้นลงและมีระบบการเก็บเกี่ยวที่ดี ลดการเข้าทำลายของสัตว์ต่าง ๆ อันเป็นช่องทางที่เชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลายภายหลัง ทำการเก็บผลร่วงทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว และกำจัดผลเน่าที่ถูกทิ้งไว้ในพื้นที่สวน เป็นต้น.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 119