อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

พบโรคโคนเน่าในพริกที่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายธงชัย คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว ในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 04.30 น.


     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายธงชัย คีรีนารถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าว ในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันก่อน พบมีการทำลายในระดับปานกลาง ทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้เกษตกรตัดทางใบที่มีหนอนบุกเข้าทำลายไปทำลายด้วยการเผา และปล่อยแตนเบียนเพื่อไปทำลายตัวหนอนที่ยังหลงเหลืออยู่ในแปลงปลูกก่อนในเบื้องต้น

      พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังพบอาการโรคโคนเน่าของพริกที่เกษตรกรปลูกเป็นพืชเสริมในพื้นที่สวนมะพร้าว เบื้องต้นแนะนำให้เกษตรกรทำการถอนทิ้งแล้วนำไปเผาทำลาย และให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมและป้องกันโรคโคนเน่าในต้นพริกที่เหลือ
สำหรับโรครากเน่านั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา ซึ่งจะพบมากในดินปลูกพริก ที่มีสภาพเป็นกรดมาก ๆ หรือที่เรียกกันว่าดินเปรี้ยว แต่อย่างไรก็ตามโรคนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วการแพร่ระบาดจะช้ากว่าโรคอื่น ๆ แต่ก็อาจแพร่กระจายไปได้ทั่วทั้งแปลงปลูก เพราะเป็นเชื้อราที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมไปได้นานจนกว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาเป็นปี

      และมีโอกาสแพร่ระบาดไปได้ไกล ๆ โดยอาจติดไปกับก้อนดินที่มีเชื้อโรคนี้หรือติดไปกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ตลอดจนติดไปกับคนและสัตว์ที่เข้าไปเหยียบย่ำบนดินที่มีเชื้อโรคนี้ระบาด

      ต้นพริกที่ถูกโรคนี้ทำลายจะเริ่มแสดงอาการมีใบเหลืองก่อน หลังจากนั้นใบจะร่วงและเหี่ยวแห้งยืนต้นตายไปในที่สุด แต่ตามปกติแล้วโรคนี้เมื่อเกิดกับพริกในต้นใดต้นนั้นก็จะตายในระยะเวลาอันสั้น และมักพบต้นพริกตายในขณะที่อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตเต็มที่หรืออยู่ในระหว่างผลิดอกออกผล ทำให้ผล ผลิตที่ควรจะได้รับเสียหายไปด้วย

     นอกจากนี้จะมีอาการใบเหลืองหากสังเกตบริเวณโคนต้นพริกที่เป็นโรคนี้จะพบเชื้อราเจริญอยู่ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว บางเส้นมีขนาดใหญ่เท่ากับเส้นด้ายแทรกอยู่ตามระหว่างก้อนดิน อาจพบเม็ดกลมเล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากเส้นใยของเชื้อราเจริญรวมกันเป็นก้อนแข็งกลมสีขาวและต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและดำ เชื้อรานี้นอกจากเจริญอยู่แถว ๆ โคนต้นพริกแล้ว ถ้ามีสภาพอากาศชื้นหรือความชื้นมีมากที่โคนต้น ก็อาจพบเชื้อราที่เจริญเป็นเส้นใยสีขาวลุกลามขึ้นไปตามลำต้นสูงประมาณ 3-4 นิ้ว นับจากโคนต้นพริกที่เกิดเชื้อรานี้เจริญเติบโตอยู่ก่อน

      การป้องกันกำจัดทำได้ด้วยการถอนไปทำลายเสียโดยการเผาไฟ ปรับสภาพดินให้ค่อนข้างเป็นด่าง (pH ประมาณ 7-8) โดยการใส่ปูนขาวเพิ่ม ซึ่งต้นพริกอาจมีการเจริญเติบโตได้ไม่ดีในดินที่มี pH ดังกล่าว แต่โรคอาจลดน้อยลงได้ ซึ่งนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดกับการแก้ไขโรคนี้ และหากระบาดมากจนไม่สามารถทำการป้องกันกำจัดได้ ก็ควรเลิกปลูกพริกสักระยะหนึ่งแล้วปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่นที่ไม่มีโรคนี้แทน หลังจากนั้นจึงค่อยปลูกพริกใหม่

      ส่วนเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้เกษตรกรนำมาใช้นั้นเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากอินทรียวัตถุเป็นอาหารโดยไม่มีอันตรายกับพืช คน สัตว์และแมลง เชื้อราไตรโคเดอร์มา หลายชนิดมีคุณสมบัติในการควบคุมและทำลายเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน จึงทำให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ แข็งแรง หาอาหารได้มากต้นพืชจึงสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี

      การใช้นั้นให้นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เป็นเชื้อสด กกต่อน้ำ 100 ลิตร โดยกวนล้างสปอร์ในน้ำ 20 ลิตรก่อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ำจนเต็ม ใช้ฉีดพ่นในแปลงกล้าโคนต้นพืชและฉีดพ่นทางใบ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 85